Laatste nieuws

NVVP Pathologendagen 2021

/
AANMELDING OPEN De inschrijfmodule voor Pathologendagen 2021…

In memoriam prof. dr. J.A.M. Unnik

/
Wij kregen bericht van het overlijden van emeritus hoogleraar…

Webinar P.C.W. Hogendoorn ‘De genese van een patholoog‘

/
De NVVP Algemene Ledenvergadering  van 29 juni 2021 startte…

ACTUEEL

AVG - Wat moeten we ermee?

Effecten van de AVG: wat moeten we ermee?  CWI | 04-05-2018 Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: de “General Data Protection Regulation (GDPR)”. Dit geldt zeker ook voor de ziekenhuizen en daarmee ook voor de afdelingen pathologie. Dit roept daarmee vragen op voor zowel de patiëntenzorg kant een voor het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de vragen aan de kant van onze pathologied-iagnostiek is recent door PALGA een memo uitgegeven waarop vele vragen antwoord wordt gegeven.

Inkoopbeleid diagnostiek VGZ

Hier vindt u informatie betreffende VGZ | Inkoopbeleid Diagnostiek en de reactie van de SAN (de brancheorganisatie voor medisch diagnostische centra).

01 | NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024

In het strategisch meerjarenbeleidsplan zet het bestuur van de NVVP de lijnen uit voor de toekomst. Gebaseerd op een aantal richtinggevende documenten en diverse beleidssessies heeft het bestuur strategische speerpunten geïdentificeerd die de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) in de periode van 2020-2024 ter hand neemt.

02 | NVVP Congressen en Webinars

NVVP commissie Bij- en Nascholing (CBN) organiseert ieder jaar 2 congressen, in het voorjaar en in het najaar. Daarnaast is de CBN in 2020 is door de COVID-pandemie gedwongen, gestart met het organiseren van webinars samen met de NVVP-expertisegroepen. Ook voor de webinars wordt accreditatie aangevraagd bij de NVVP. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een webinar ‘live’ te volgen, meld je dan wel aan. Je hebt dan het exclusieve recht om na afloop het webinar terug te kijken.