20-11-10__2
fvdd 2
fvdd (1-2)
fvdd3-2
fvdd1-3
save the date ALV
CBB themamiddag

Laatste nieuws

Overgang naar TNM 8e editie

/
PALGA - CKBU | 14-09-2017 Afgelopen week is wat onrust ontstaan…

In memoriam Duc Binh Nguyen

/
30 augustus bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze geliefde…

Dossiers

Tariefsysteem

Tabel met indeling in zwaartecategorieën (versie 33 - november 2016)

Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1.  Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn). > Lees meer  

Digitale pathologie

PIE - Pathology Image Exchange (Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria) PATH, Predictieve Analyse voor Therapie, (ZonMW Personalised Medicine Oncology project)

Aandachtsgebieden

Binnenkort beschikbaar.

Biobanking

Binnenkort beschikbaar.

© Copyright - De Nederlandse Vereniging voor Pathologie