Laatste nieuws

5de Nederlandse cfDNA Symposium

/
Het 5de Nederlandse cfDNA Symposium zal dit jaar plaatsvinden…

Webinar Post Mortem | 14-06-2023

/
INSCHRIJVEN WEBINAR De Nederlandse Expertisegroep Post Mortem…

2023 LVC Waarderingssystematiek ter becommentariëring

/
Graag leggen wij een update van de LVC Waarderingssystematiek…

ACTUEEL

IVDR

IVDR staat voor In Vitro Diagnostics Regulation, dit is een Europese verordening die medische hulpmiddelen in de categorie in-vitro diagnostica reguleert. Actuele informatie.

NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024

In het strategisch meerjarenbeleidsplan zet het bestuur van de NVVP de lijnen uit voor de toekomst. Gebaseerd op een aantal richtinggevende documenten en diverse beleidssessies heeft het bestuur strategische speerpunten geïdentificeerd die de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) in de periode van 2020-2024 ter hand neemt.

COVID-19

Hier vindt u praktische informatie die het lokale beleid op uw afdeling kan ondersteunen te bundelen. In het algemeen geldt dat er sprake is van crisisbeleid op lokaal niveau gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van de overheid en bevoegde instanties. De NVVP kan daarom geen algemene richtlijnen uit doen gaan, maar kan wel zoveel mogelijk informatie verzamelen en beschikbaar stellen voor lokale besluitvorming. In onderstaande rubrieken vindt u de beschikbare informatie gegroepeerd. Heeft u vragen of antwoorden? Mail NVVP-bureau

NVVP Congressen en Webinars

NVVP commissie Bij- en Nascholing (CBN) organiseert ieder jaar 2 congressen, in het voorjaar en in het najaar. Daarnaast is de CBN in 2020 is door de COVID-pandemie gedwongen, gestart met het organiseren van webinars samen met de NVVP-expertisegroepen. Ook voor de webinars wordt accreditatie aangevraagd bij de NVVP. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een webinar ‘live’ te volgen, meld je dan wel aan. Je hebt dan het exclusieve recht om na afloop het webinar terug te kijken.

© Copyright - De Nederlandse Vereniging voor Pathologie