Laatste nieuws

Adviesrapport Integraal Kwaliteitsbeleid

/
Het Adviesrapport Integraal Kwaliteitsbeleid, tot stand gekomen…

Terugblik Dag van de Pathologie

/
Een heel geslaagde dag waar we van ‘interne post’ met bijdrages…

NVVP Magazine NR 2 • 2023

/
Vandaag is de november-editie van het NVVP Magazine verschenen.…

Agenda

november
december
januari

ACTUEEL

IVDR

IVDR staat voor In Vitro Diagnostics Regulation, dit is een Europese verordening die medische hulpmiddelen in de categorie in-vitro diagnostica reguleert. Actuele informatie.

NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024

In het strategisch meerjarenbeleidsplan zet het bestuur van de NVVP de lijnen uit voor de toekomst. Gebaseerd op een aantal richtinggevende documenten en diverse beleidssessies heeft het bestuur strategische speerpunten geïdentificeerd die de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) in de periode van 2020-2024 ter hand neemt.

COVID-19

Hier vindt u praktische informatie die het lokale beleid op uw afdeling kan ondersteunen te bundelen. In het algemeen geldt dat er sprake is van crisisbeleid op lokaal niveau gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van de overheid en bevoegde instanties. De NVVP kan daarom geen algemene richtlijnen uit doen gaan, maar kan wel zoveel mogelijk informatie verzamelen en beschikbaar stellen voor lokale besluitvorming. In onderstaande rubrieken vindt u de beschikbare informatie gegroepeerd. Heeft u vragen of antwoorden? Mail NVVP-bureau

NVVP Congressen en Webinars

NVVP commissie Bij- en Nascholing (CBN) organiseert ieder in het voorjaar de Week van de Pathologie. Daarnaast organiseert de CBN samen met de NVVP-expertisegroepen sinds 2020 maandelijks minstens 1 webinar.  De webinars zijn een uitstekende gelegenheid up-to-date bijscholing te volgen. Zowel voor het congres als voor de webinars wordt accreditatie aangevraagd bij de NVVP. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een webinar ‘live’ te volgen, meld je dan wel aan. Je hebt dan het exclusieve recht om na afloop het webinar terug te kijken.

© Copyright - De Nederlandse Vereniging voor Pathologie