Laatste nieuws

Protocol Moleculaire Bepalingen

/
Wij willen u nogmaals oproepen om gebruik te gaan maken van de…

Nominatie Opleidingsprijs 2018: Elisabeth Bloemena

/
Elisabeth Bloemena (Amsterdam UMC locatie VUmc) is samen met…

De Medisch specialist in de rol van wetenschapper

/
Bijgaand de position paper 'De medisch specialist als wetenschapper'…

ACTUEEL

2de Nederlandse cfDNA dag

Cell Free DNA: grensverleggende innovatie in oncologische biomarker diagnostiek! Op de eerste Cell free DNA dag in 2017 zijn vooral de mogelijke toepassingen van cell free DNA geïsoleerd uit plasma (Liquid Biopsies genoemd) ten behoeve van de oncologische diagnostiek binnen de diverse disciplines aanbod gekomen. Op de Tweede cfDNA Themadag - 14 juni 2018 is tijdens diverse presentaties ingegaan op nieuwere gevoelige methoden.

AVG - Wat moeten we ermee?

Effecten van de AVG: wat moeten we ermee?  CWI | 04-05-2018 Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: de “General Data Protection Regulation (GDPR)”. Dit geldt zeker ook voor de ziekenhuizen en daarmee ook voor de afdelingen pathologie. Dit roept daarmee vragen op voor zowel de patiëntenzorg kant een voor het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de vragen aan de kant van onze pathologied-iagnostiek is recent door PALGA een memo uitgegeven waarop vele vragen antwoord wordt gegeven.

Digitale pathologie

PIE - Pathology Image Exchange (Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria) PATH, Predictieve Analyse voor Therapie, (ZonMW Personalised Medicine Oncology project)

Tariefsysteem

Histologie - Tabel met indeling in zwaartecategorieën (versie 33 - november 2016)

Cytologie -Tabel_met_nieuwe_indeling_zwaartecategorieen (versie 33 - november 2016) (versie 33 - november 2016)

Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1.  Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn). > Lees meer

© Copyright - De Nederlandse Vereniging voor Pathologie