RIVM – Nieuwe versie protocol – pathologie

Deze maand is de nieuwe versie van het ‘Protocol toelating en auditing’ voor pathologie-laboratoria verschenen. Op basis van de ervaringen vanuit de audits en opmerkingen vanuit het veld, is er door de RCP (regionaal […]

Taakgroep 100 jaar NVVP

Beste collega’s, In 2020 bestaat de NVVP 100 jaar en dat is uiteraard reden tot een feestje! Omdat wij dat niet alleen kunnen,  willen wij jullie vragen om ons te […]

TNM classificatie van cutane melanomen

Beste collegae, hierbij een mededeling vanuit IKNL ten aanzien van de veranderingen in de TNM classificatie van cutane melanomen. Dit is uiteraard afgestemd met onze gemandateerde pathologen. Graag uw aandacht hiervoor.

Projectaanvragen SKMS

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag is dinsdag 30 januari 2018., 12:00 uur. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te […]

Epiloog CBB themamiddag

CBB | 30-11-2017 Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde themamiddag 23-11-2017 van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) in Amersfoort met een grote opkomst en uitvoerige discussies over alle […]

Update Thesaurus nov. 2017

In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ hype, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die […]

Uit het bestuur

Machtigingsformulier en declaraties | 30-11-2017 Zoals eerder aangekondigd, gaat de NVVP in 2018 weer over tot automatische incasso voor de lidmaatschapsbijdrage. Hiervoor ontvangt ieder lid van de NVVP binnenkort een nieuw machtigingsformulier. Daarnaast verzoeken wij […]

PALGA-prijs 2018

PALGA | 27-11-2017 Van 2012 tot en met 2017 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden tijdens de Pathologen-dagen / Week van de Pathologie. Ook […]

Ledenraadpleging gewijzigde AMS

Op dinsdag 7 november hebben de FMS en de LAD een akkoord bereikt met de NVZ over de gewijzigde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de […]

Evaluatie FMS

FMS | 16-10-2017 De afgelopen maanden heeft de FMS gewerkt aan een evaluatie van waar we staan met de Federatie. Wat gaat goed? Waar kan het beter? Voldoet de structuur van de […]