RIVM – Nieuwe versie protocol – pathologie

Deze maand is de nieuwe versie van het ‘Protocol toelating en auditing’ voor pathologie-laboratoria verschenen. Op basis van de ervaringen vanuit de audits en opmerkingen vanuit het veld, is er door de RCP (regionaal […]

Taakgroep 100 jaar NVVP

Beste collega’s, In 2020 bestaat de NVVP 100 jaar en dat is uiteraard reden tot een feestje! Omdat wij dat niet alleen kunnen,  willen wij jullie vragen om ons te […]

TNM classificatie van cutane melanomen

Beste collegae, hierbij een mededeling vanuit IKNL ten aanzien van de veranderingen in de TNM classificatie van cutane melanomen. Dit is uiteraard afgestemd met onze gemandateerde pathologen. Graag uw aandacht hiervoor.

Projectaanvragen SKMS

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag is dinsdag 30 januari 2018., 12:00 uur. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te […]

Epiloog CBB themamiddag

CBB | 30-11-2017 Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde themamiddag 23-11-2017 van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) in Amersfoort met een grote opkomst en uitvoerige discussies over alle […]

Update Thesaurus nov. 2017

In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ hype, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die […]