Save the Date – Pathologendagen 2018

21 en 22 november 2018 | Congrescentrum De Werelt in Lunteren   “One Health: a concept that became an approach and then a movement. Are you already involved? Be informed during the […]

Verslag FMS voorzittersweekend

De reguliere algemene ledenvergaderingen van de FMS vinden vier maal per jaar plaats in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ‘voorzittersweekend’ georganiseerd. Tijdens het voorzittersweekend […]

In memoriam Jos de Koning

dr. J. de Koning *  11 september 1937 – 3 juni 2018 † Op 3 juni is onze oud collega dr. Jos de Koning op 81 jarige leeftijd overleden. Jos […]