Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen wordt, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden. Opmerkingen en commentaren kunt u doorgeven aan het verenigingsbureau.

Het advies wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de ALV van 17 november 2020.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie