ALV NVVP | 05-10-2022 | ONLINE

Beste collegae,

Wij nodigen jullie van harte uit voor de online ALV van de NVVP.

Datum : woensdag 5 oktober 2022
Tijd     : 15:00 – 16:00 uur

Zoals eerder aangekondigd en besproken, leggen wij dan graag het Kader Kwaliteitscriteria moleculaire diagnostiek ter accorderen aan jullie voor.

Zeggenschap houden over de organisatie van moleculaire zorg vraagt om een kwaliteitskader. Naast het blijvend willen verbeteren van de zorg voor onze patiënten is de maatschappelijk context en heel concreet het getekende Integraal Zorgakkoord extra aanleiding om dit kader op te stellen.

Wij kijken terug op een goede commentaarfase, waarin veel leden, dan wel schriftelijk, dan wel tijdens het ledenoverleg feedback hebben gegeven op het eerste concept. In het voorliggende concept hebben wij deze schriftelijke en mondelinge input verwerkt. De stukken zijn terug te vinden op het besloten deel van de website.

Inschrijven (zie link hieronder) is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan deze online ALV. Let op! Je dient ingelogd te zijn om je te kunnen aanmelden.

Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan is het mogelijk om een collega te machtigen. Zie voor meer informatie ‘machtigen/ stemprocedure’.

Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs; graag tot 5 oktober aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Robby Kibbelaar – secretaris NVVP

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord