AMEE – enquête

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) ontving van de Association for Medical Education in Europe (AMEE) een verzoek om een enquête die ze in heel Europa uitzetten te verspreiden onder artsen in Nederland.

De enquête gaat over de huidige systemen in de diverse landen in Europa voor CME en CPD (deskundigheidsbevordering). AMEE is benieuwd naar de mening van individuele artsen en specialisten hierover en wil met de resultaten de kwaliteit van CME en CPD en bijbehorende systemen verbeteren, wat tot een betere kwaliteit van zorg zou moeten leiden. AMEE heeft dit onderzoek al uitgevoerd in China, Latijns Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en doet dit nu ook in Europa. Volgens AMEE wordt dit onderzoek onafhankelijk gefinancierd door middel van een ‘grant’ van Pfizer.

Over de systematiek rondom CME en CPD in Nederland heeft het CGS al met AMEE gesproken en uitgelegd hoe de regelgeving en de systematiek rond herregistratie en deskundigheidsbevordering in elkaar steken. De enquête is op zoek naar de opvattingen van individuele artsen en specialisten hierover.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Voor de enquête gebruikt u de volgende link:

An International Association For Medical Education – AMEE

Voor vragen over de enquête kunt u terecht bij de contactpersoon van AMEE, Jenni Parkinson.

Alhoewel de uitkomsten van het Europese onderzoek mogelijk interessant kunnen zijn voor het CGS, benadrukt het CGS dat het bij dit onderzoek niet betrokken is en ook geen enkel (financieel) belang heeft. Het CGS faciliteert AMEE slechts heel beperkt en desgevraagd, door de enquête die het uitvoert naar CME en CPD vrijblijvend aan u door te zenden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter