Artikelen door pathology

Verslag FMS voorzittersweekend

De reguliere algemene ledenvergaderingen van de FMS vinden vier maal per jaar plaats in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ‘voorzittersweekend’ georganiseerd. Tijdens het voorzittersweekend wordt wel over allerlei zaken gesproken, maar er worden geen besluiten genomen. Tevens is er een ‘sociaal programma’ en veel ruimte voor het uitwisselen van […]

In memoriam Jos de Koning

dr. J. de Koning *  11 september 1937 – 3 juni 2018 † Op 3 juni is onze oud collega dr. Jos de Koning op 81 jarige leeftijd overleden. Jos de Koning was na zijn specialisatie tot patholoog-anatoom tot aan zijn pensionering in 1997 werkzaam bij Pathologie Friesland (voorheen Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland). Hij […]

In memoriam Peter Snijders

Prof. dr. Peter J.F. Snijders * 5 augustus 1961 – 27 mei 2018 † Op 27 mei 2018 is onze zeer gewaardeerde collega Peter Snijders op 56-jarige leeftijd overleden. Peter Snijders studeerde Biologie in Nijmegen en is in 1992 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na het ontvangen van een prestigieus KNAW-fellowship, is hij als […]

cfDNA Dag 14-06-18

NVVP/NVKC | 2de Nederlandse cfDNA dag Cell Free DNA: grensverleggende innovatie in oncologische biomarker diagnostiek! Op 14 juni  in het Beatrisgebouw – Jaarbeurs Utrecht. In de folder vindt u meer informatie. De kosten bedragen € 125 voor de hele dag. De inschrijving sluit op 7 juni a.s. > Lees meer

Forum

NVVP | 18-05-2018 Bij het overgaan naar de nieuwe website van de NVVP bleek het forum niet te werken: er konden geen berichten worden geplaatst. Dit is inmiddels opgelost en het forum kan weer gebruikt worden. Wij hopen dat er op het forum een levendige discussie gevoerd zal worden over onderwerpen die nu in de […]

NVVP Bulletin

NVVP | 18-05-2018 In de bestuursvergadering van dinsdag 15 mei jl. is besloten dat het NVVP Bulletin in het vervolg 1 x per 2 weken op vrijdag verstuurd zal gaan worden. Daarnaast willen wij 1 keer per kwartaal een extra dikke Kwartaal editie met meer content gaan maken, hierbij denken we bijv. aan de oude bekende rubriek “Van de […]

NVVP – Bestuurswisseling

De NVVP heeft op de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van twee bestuursleden. Katrien Grünberg, als voorzitter en Philip Kluin als bestuurslid en portefeuillehouder CKBU. Als een van de laatste taken memoreert Katrien het vele werk dat Philip voor de NVVP gedaan heeft. Zij ziet Philip als zeiler, die goed voorbereid op reis gaat, met een heldere koers, een zekere pragmatiek en […]

Pompe Penning

Ieder jaar is het de goede gewoonte om tijdens de Week van de Pathologie de Pompe Penning uit te reiken. Dit jaar waren er zelfs 2 pathologen die deze prachtige penning in ontvangst mochten nemen. Miek Havenith en Jan van de Tweel waren beiden onder valse voorwendselen naar Veenendaal gelokt. Zij werden tot hun grote verassing […]

Project PIE LIVE

Stichting Pathologie Projecten Vanaf nu is het mogelijk om aan te sluiten op de Pathology Image Exchange (PIE) voor consultatie, revisie en expert panels met behulp van digitale beelden. De afgelopen tijd zijn er meerdere pilots uitgevoerd en deze zijn succesvol afgerond (alleen de laatste testen voor het automatisch uploaden van beelden moet nog afgerond […]