Artikelen door pathology

NVVP – Bestuurswisseling

De NVVP heeft op de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van twee bestuursleden. Katrien Grünberg, als voorzitter en Philip Kluin als bestuurslid en portefeuillehouder CKBU. Als een van de laatste taken memoreert Katrien het vele werk dat Philip voor de NVVP gedaan heeft. Zij ziet Philip als zeiler, die goed voorbereid op reis gaat, met een heldere koers, een zekere pragmatiek en […]

Pompe Penning

Ieder jaar is het de goede gewoonte om tijdens de Week van de Pathologie de Pompe Penning uit te reiken. Dit jaar waren er zelfs 2 pathologen die deze prachtige penning in ontvangst mochten nemen. Miek Havenith en Jan van de Tweel waren beiden onder valse voorwendselen naar Veenendaal gelokt. Zij werden tot hun grote verassing […]

Project PIE LIVE

Stichting Pathologie Projecten Vanaf nu is het mogelijk om aan te sluiten op de Pathology Image Exchange (PIE) voor consultatie, revisie en expert panels met behulp van digitale beelden. De afgelopen tijd zijn er meerdere pilots uitgevoerd en deze zijn succesvol afgerond (alleen de laatste testen voor het automatisch uploaden van beelden moet nog afgerond […]

Verlenging PALGA Portal

Goed nieuws! De ondersteuning van de PALGA Portal (Dutch National Tissue Portal) is verlengd tot eind 2019. Het doel van de Portal is om het gebruik van pathologiedata en -materiaal voor wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en faciliteren. Een mooi voorbeeld van het belang van de Portal is het recent gepubliceerde onderzoek van prof. Daphne de […]

Update Thesaurus februari 2018

In de thesaurus die in februari 2018 is verspreid zijn een aantal entiteiten opgenomen uit de nieuwe WHO classificatie voor urogenitale tumoren. Het betreft het Warty carcinoom, het heldercellig plaveiselcel carcinoom, de penis intraepitheliale neoplasie (pein) en de gedifferentieerde intraepitheliale neoplasie penis. De volledige lijst van wijzigingen kan hier worden geraadpleegd.

NIEUW: spiegelinformatie op patholoog niveau

In de week van 19 februari 2018 ontvingen alle laboratoria die tussen 2013 en 2016 gebruik hebben gemaakt van de PALGA protocol module ‘MammacarcinoomTotaal’ een terugkoppeling van hun verrichtingen ten aanzien van de histologische gradering van het invasieve mammacarcinoom en het ductaal carcinoom in situ (DCIS) met de bijbehorende landelijke spiegelinformatie. > Lees meer

Mammacarcinoom 2e alert

In het Mammacarcinoom Totaal protocol is een 2e alert ingebouwd. De BOOG 2013-07 studie is een Maastricht geïniteerde multicenter registratie studie die onderzoekt of aanvullende okselbehandeling (okselklierdissectie danwel radiotherapie van de oksel) veilig achterwege kunnen laten bij cT1-2N0 borstkankerpatiënten die een ablatio hebben ondergaan met 1-3 micro/macrometastasen in de schildwachtklierprocedure. Patiënten die aan alle in/exclusiecriteria […]

PALGA Protocol Modules (PPM’s)

Medio februari is landelijk protocol “Placenta”  in de LogicNets in productie gegaan. Dit was het laatste protocol wat nog herbouwd moest worden van uit de oude PPM. Het protocol is gebaseerd op de “Amsterdam Placental workshop Group Consensus Statement 2016”. Dit protocol is tot stand gekomen middels  intensieve samenwerking  tussen leden van werkgroep Protocollen en […]

PIE ALERT

PATHOLOGY IMAGE EXCHANGE ALERT Oproep aan Pathologie-afdelingen die bezig zijn met aanschaf Digitale Pathologie oplossingen Veel pathologie afdelingen schaffen scanners aan met het oog op onderlinge consultatie en revisie in het regionaal en landelijk netwerk. PIE, het landelijk beelduitwisselingsplatform is een prachtig en wereldwijd uniek project dat ondersteund wordt door NVVP, stichting PALGA en IKNL. […]

Protocol Moleculaire Bepalingen

Goed nieuws over de PALGA protocolmodule ‘Moleculaire bepalingen’. Deze is zover ontwikkeld en uitgerold, dat hij door iedereen kan worden gebruikt. Hiermee kunnen we komen tot meer uniforme rapportage en gestructureerde dataverzameling, die gebruikt kan worden voor kwaliteits– en onderzoeksdoeleinden. De module is ontwikkeld in het kader van het PATH-project in nauwe samenwerking met de […]