Artikelen door pathology

COVID-19 coderen in PALGA

Eind maart, begin april is de Thesaurus van PALGA gedistribueerd met daarin opgenomen de termen “coronavirus” en “covid-19” om afwijkingen in de context van COVID-19 als zodanig te coderen. Verder zijn op verzoek de termen “rna positief”, “rna negatief” en “rna dubieus” toegevoegd om ook de resultaten van de test op COVID vast te kunnen leggen. De […]

Webinar Gynaecopathlogie

Moleculaire classificatie endometrium carcinoom 29 september 2020 12.00  – 14.00 uur De NVVP organiseert samen met de NWGP op dinsdag 29 september een webinar over: Moleculaire classificatie endometrium carcinoom. U kunt zich nu inschrijven via onderstaande link. Voor inschrijving is het noodzakelijk dat u uw gegevens correct invult. Na controle van uw gegevens ontvangt u […]

ALV NVVP | 17-11-2020 | Online

Datum: Dinsdag 17 november 2020 Start: 19.00 uur Locatie: Online Op dinsdag 17 november 2020 19.00 uur zal de ledenvergadering plaatsvinden via ZOOM. De documenten die nodig zijn bij deze ALV komen online te staan, op het besloten deel van de website. De stukken zijn alleen toegankelijk voor leden. Om te bepalen hoe groot het […]

Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen wordt, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden. Opmerkingen en commentaren kunt u doorgeven aan het verenigingsbureau. Het advies wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de ALV van 17 november 2020.

NVVP-PALGA COVID rapport

NVVP-PALGA COVID rapport In de media en de FMS nieuwsbrieven is veel aandacht voor de achtergebleven reguliere non-COVID zorg als gevolg van de COVID-19 maatregelen om deze pandemie het hoofd te bieden. Met de unieke PALGA databank beschikt de pathologie over harde “real time” data waarmee achtergebleven zorg en het risico op schadelijke effecten voor de […]

NVVP kennisagenda – prioriteringsbijeenkomst

Door de COVID-19 situatie hebben we de prioriteringsbijeenkomst voor de kennisagenda NVVP helaas moeten uitstellen. In overleg met Wim Timens, de voorzitter van de werkgroep kennisagenda NVVP, hebben we besloten om de prioriteringsbijeenkomst digitaal te laten plaatsvinden op 22 september. Hier vindt u de uitnodigingsbrief. Wij verzoeken u deze brief te delen met alle pathologen, […]

Zomerstop 2020 Bulletin

Bulletin nr. 17 d.d. 09-07-20 was het laatste bulletin voor de zomervakantie. De eerste editie na de zomerstop kunt u verwachten op 13 augustus. Uiteraard informeren wij u tussentijds, mocht dat nodig zijn. Het verenigingsbureau is tijdens de zomer gewoon via de mail bereikbaar. Uiteraard reageren we zo snel mogelijk op uw vragen per mail, bij […]

Statutenwijziging

Het bestuur is voornemens de statuten van de vereniging te wijzigen. Met de voorgestelde aanpassingen beoogt het bestuur de statutaire verplichtingen voor de secties te verminderen, aan te sluiten bij de huidige invulling van het (koepel) bestuur en de statuten op de punten die verouderd zijn te actualiseren. In de Memo-Statutenwijziging zijn de belangrijkste wijzigingen […]

TASKFORCE IVDR

De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over de nieuwe Europese wetgeving m.b.t. in vitro diagnostiek, de zogenaamde IVDR. Vandaar dat de NVVP zich samen met andere laboratoriumdisciplines heeft verenigd in een multidisciplinaire taskforce (pathologie, genetica, klinische chemie, apotheek en medische microbiologie), die zich bezig houdt met de interpretatie en consequenties van deze wetgeving. […]