Artikelen door pathology

Taakgroep 100 jaar NVVP

Beste collega’s, In 2020 bestaat de NVVP 100 jaar en dat is uiteraard reden tot een feestje! Omdat wij dat niet alleen kunnen,  willen wij jullie vragen om ons te helpen. Wij zoeken voor de taakgroep enthousiaste collega AIOS en pathologen die  actief mee willen denken en helpen om deze gebeurtenis tot een heugelijk feit […]

Projectaanvragen SKMS

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag is dinsdag 30 januari 2018., 12:00 uur. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te worden, verzoeken wij u vriendelijk een verzoek hiertoe, met een duidelijke omschrijving van uw project, toe te sturen aan Sophie van Tilburg; beoordeling vindt plaats door de […]

Epiloog CBB themamiddag

CBB | 30-11-2017 Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde themamiddag 23-11-2017 van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) in Amersfoort met een grote opkomst en uitvoerige discussies over alle onderwerpen. Uit de discussies werd duidelijk dat vele pathologen de werkdruk als hoog en soms te hoog ervaren. Anders dan vroeger is er momenteel een […]

Update Thesaurus nov. 2017

In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ hype, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die dit oplevert terug te vinden. Daarnaast zijn alle termen voor tumoren van de WHO classificatie van de speekselklier geactualiseerd. Dat betekent vooral dat het secretoir […]

Uit het bestuur

Machtigingsformulier en declaraties | 30-11-2017 Zoals eerder aangekondigd, gaat de NVVP in 2018 weer over tot automatische incasso voor de lidmaatschapsbijdrage. Hiervoor ontvangt ieder lid van de NVVP binnenkort een nieuw machtigingsformulier. Daarnaast verzoeken wij u, zo op bijna het eind van het jaar, eventuele declaraties zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 januari 2018 in te dienen. De jaarstukken kunnen dan zo […]

PALGA-prijs 2018

PALGA | 27-11-2017 Van 2012 tot en met 2017 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden tijdens de Pathologen-dagen / Week van de Pathologie. Ook in 2018 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt maar dit keer tijdens de Maastricht Pathology Meeting 2018. De winnaar zal na de uitreiking een presentatie geven […]

Ledenraadpleging gewijzigde AMS

Op dinsdag 7 november hebben de FMS en de LAD een akkoord bereikt met de NVZ over de gewijzigde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de Variflex en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen. De FMS en de LAD leggen de wijzigingen in de AMS met een positief advies aan u […]

Evaluatie FMS

FMS | 16-10-2017 De afgelopen maanden heeft de FMS gewerkt aan een evaluatie van waar we staan met de Federatie. Wat gaat goed? Waar kan het beter? Voldoet de structuur van de Federatie aan onze wensen? Met als resultaat: Evaluatierapport Presentatie evaluatie Voorstel vervolgstappenplan Presentatie waarom FMS Het verzoek aan jullie is om de stukken te bekijken en jullie (positieve […]

SKML slaat nieuwe weg in

CKBU| 09-11-2017 In een recent verstuurde  brief van het SKML leest u dat deze organisatie de pathologie rondzendingen vanaf 2018 drastisch wil gaan veranderen en onder andere wil gaan inzetten op door pathologen en cytologie-analisten georganiseerde digitale rondzendingen. Deze vernieuwing is in nauw overleg met de NVVP (CKBU en bestuur) en  PALGA tot stand gekomen. […]