Artikelen door pathology

Het Bestuur komt naar u toe

In het Bulletin van 1 juni hebben we als kersvers bestuur aangekondigd op tournee te gaan om werkbezoeken af te leggen in Pathologie Nederland. Verschillende afdelingen Pathologie hebben pro-actief gereageerd en ons uitgenodigd waarvoor dank. Woensdag 4 juli is de aftrap geweest en is de regio Limburg bezocht. We zijn op bezoek geweest bij de […]

Forum – update

Actuele forumonderwerpen: Mirabelprocedure Korte samenvatting van de bijeenkomst van de FMS over het hoofdlijnen akkoord Klik op de link (pas na inloggen op de NVVP website) en u komt direct in het forumbericht. De forumredactie nodigt u uit te reageren en nieuwe onderwerpen te plaatsen.

Save the Date – Pathologendagen 2018

21 en 22 november 2018 | Congrescentrum De Werelt in Lunteren   “One Health: a concept that became an approach and then a movement. Are you already involved? Be informed during the Novemberdagen van de Pathologie” Zet het alvast in uw agenda: op 21 en 22 november 2018 worden de Novemberdagen van de Pathologie gehouden. Inschrijven is […]

Verslag FMS voorzittersweekend

De reguliere algemene ledenvergaderingen van de FMS vinden vier maal per jaar plaats in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ‘voorzittersweekend’ georganiseerd. Tijdens het voorzittersweekend wordt wel over allerlei zaken gesproken, maar er worden geen besluiten genomen. Tevens is er een ‘sociaal programma’ en veel ruimte voor het uitwisselen van […]

In memoriam Jos de Koning

dr. J. de Koning *  11 september 1937 – 3 juni 2018 † Op 3 juni is onze oud collega dr. Jos de Koning op 81 jarige leeftijd overleden. Jos de Koning was na zijn specialisatie tot patholoog-anatoom tot aan zijn pensionering in 1997 werkzaam bij Pathologie Friesland (voorheen Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland). Hij […]

In memoriam Peter Snijders

Prof. dr. Peter J.F. Snijders * 5 augustus 1961 – 27 mei 2018 † Op 27 mei 2018 is onze zeer gewaardeerde collega Peter Snijders op 56-jarige leeftijd overleden. Peter Snijders studeerde Biologie in Nijmegen en is in 1992 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na het ontvangen van een prestigieus KNAW-fellowship, is hij als […]

cfDNA Dag 14-06-18

NVVP/NVKC | 2de Nederlandse cfDNA dag Cell Free DNA: grensverleggende innovatie in oncologische biomarker diagnostiek! Op 14 juni  in het Beatrisgebouw – Jaarbeurs Utrecht. In de folder vindt u meer informatie. De kosten bedragen € 125 voor de hele dag. De inschrijving sluit op 7 juni a.s. > Lees meer

Forum

NVVP | 18-05-2018 Bij het overgaan naar de nieuwe website van de NVVP bleek het forum niet te werken: er konden geen berichten worden geplaatst. Dit is inmiddels opgelost en het forum kan weer gebruikt worden. Wij hopen dat er op het forum een levendige discussie gevoerd zal worden over onderwerpen die nu in de […]

NVVP Bulletin

NVVP | 18-05-2018 In de bestuursvergadering van dinsdag 15 mei jl. is besloten dat het NVVP Bulletin in het vervolg 1 x per 2 weken op vrijdag verstuurd zal gaan worden. Daarnaast willen wij 1 keer per kwartaal een extra dikke Kwartaal editie met meer content gaan maken, hierbij denken we bijv. aan de oude bekende rubriek “Van de […]