De Commissie BeroepsBelangen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie behartigt de financiële en materiële belangen van zowel de vereniging als van individuele leden.


Commissieleden

Peter de Bruin – voorzitter
Jan Willem Leeuwis – secretaris
Bart Sturm
Heleen Doornewaard
Patricia Groenen
Rycolt Hamoen
Vincent Smit
Marc van de Vijver
Esther Kuperus – LPAV vertegenwoordiger

Actuele informatie

capaciteit & Manpower
tariefsystemen
zwaarte categorieën

Documenten

documenten
archief