De Commissie BeroepsBelangen van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie behartigt de financiële en materiële belangen van zowel de vereniging als van individuele leden.


Commissieleden

Peter de Bruin – voorzitter
Jan Willem Leeuwis – secretaris
Bart Sturm
Lorine Meijer-Jorna
Nicole Bulkmans
Carmen Vlahu
Patricia Groenen
Rycolt Hamoen
Vincent Smit
Marc van de Vijver
Danielle Seinstra – LPAV vertegenwoordiger


Actuele documenten

Herijking normtijden