Verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie – Definitief

11-02-2021

Hier vindt u de definitieve versie van de verrichtingencode Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Verrichtingencodes voor de moleculaire diagnostiek in de pathologie – definitief_210101.