Verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie – 2021

December 2021

Hier vindt u de verrichtingencode Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie – 2021

Verrichtingencodes voor de moleculaire diagnostiek in de pathologie


Update verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie

03-07-2020

De CBB heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars (CZ en VGZ) over het concept update van de codering moleculaire diagnostiek. De zorgverzekeraars kunnen zich vinden in de door ons voorgestelde aanpassingen. De bijgewerkte tabel in concept is hieronder beschikbaar. De strekking van de huidige tekst is nu al leidend. De definitieve versie gaat officieel in per 01-01-21 om laboratoria de tijd te geven (door de wijzigingen in tabel 1) kostprijzen te berekenen voor de MD-codes. In de definitieve tabel wordt nog toegevoegd welke technieken vooralsnog niet declarabel zijn (bijvoorbeeld TMB-bepaling, WGS).

Update Verrichtingencodes voor de Moleculaire Diagnostiek in de pathologie conceptversie 2 (versie – juli 2020)


21-10-2019

Hieronder vindt u het document ‘Nieuwe verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie’. In deze definitieve versie zijn ook de laatste opmerkingen van de NZA en zorgverzekeraars (ZN) toegevoegd.

Dit complexe document is dynamisch, er zal een jaarlijkse evaluatie plaatsvinden van de systematiek. Daarbij zal gekeken worden of en hoe de indeling van de verschillende categorieën aangepast moet worden. Hiervoor zal begin 2020 een werkgroep worden ingesteld, met daarin een afvaardiging van de CBB en KMBP-ers.

Nieuwe verrichtingencodes voor de Moleculaire Diagnostiek in de pathologie (versie okt. 2019)