Het bestuur van de sectie Klinische pathologie vergadert iedere derde dinsdag van de maand. Eventuele agendapunten voor deze vergadering zijn in te brengen via het secretariaat.

Het beleidsplan 2014-2018 is richtgevend voor het bestuur met de hoofdthema’s: kwaliteit van zorg, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, samenwerking met collegiale WV’en, belangenbehartiging, maatschappelijke positionering en communicatie.

Bestuursbesluiten en verslagen