Het bestuur van de Sectie Klinische Pathologie vergadert iedere derde dinsdag van de maand. Deze bestuursvergadering vindt plaats in de Domus Medica te Utrecht. Eventuele agendapunten voor deze vergadering kunt u inbrengen via het secretariaat van de vereniging, secretariaat@pathology.nl

Het beleidsplan 2014-2018 is richtgevend voor het bestuur met hoofdthema’s: kwaliteit van zorg, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, samenwerking met collegiale WV’en, belangenbehartiging, maatschappelijke positionering en communicatie.

Bestuursbesluiten en verslagen