Sectie Veterinaire pathologie

De sectie Veterinaire Pathologie is ontstaan uit de sectie Dierpathologie en omvat de beroepsgroepen die de veterinaire pathologie en de toxicologische pathologie / proefdierpathologie vertegenwoordigen.

Deze sectie heeft als doel de krachten binnen de verschillende disciplines te bundelen en draagvlak te creëren voor samenwerking binnen de sectie en met de andere secties binnen de NVVP.

Bestuursleden

Mevr. drs. N.D. (Naomi) de Bruijn
Gezondheidsdienst voor Dieren Noord-Nederland
Voorzitter

Mevr. dr. J.M.A. (Judith) van den Brand
Universiteit Utrecht
Bestuurslid

Dhr. dr. J.F.M. (Joost) Lensen
CRL –  Den Bosch
Bestuurslid