Commissie Bij- en Nascholing

De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de NVVP initieert en bevordert de nascholing in de pathologie op landelijk niveau. Belangrijkste activiteiten zijn het programmeren en het organiseren van de jaarlijkse landelijke Pathologendagen en de nascholingsavonden. Andere aandachtspunten zijn informatievoorziening betreffende nascholingsactiviteiten op de NVVP website en de accreditatie van nascholingsactiviteiten.

Commissieleden

Elisabeth Bloemena – voorzitter
Dave Ploeg – secretaris
Freek Bot
Judith van den Brand
Leo Budel
John Hinrichs
Emma Rutten
José van der Starre-Gaal (meeting secretaris)

Documenten

publicaties