GAIA
Vanaf juni 2007 is het mogelijk voor al uw bij- en nascholingsactiviteiten een persoonlijk digitaal dossier te gebruiken, het GAIA-dossier. Dit is niet verplicht, maar het bespaart u wel (op den duur) administratieve rompslomp. Als u hiervan geen gebruikt maakt dient u alle deelnamecertificaten etc. zelf te bewaren totdat u deze nodig heeft bij uw herregistratie. U kunt zelf controleren of nascholing door de NVVP is geaccrediteerd (Nederland: zie Agenda; Buitenland: zie  “BNR reglement Buitenlandse nascholing 16-12-2019 “).

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen.

GAIA en uw privacy
Aanbieders van nascholing kunnen uw behaalde nascholingspunten aan uw persoonlijk dossier toevoegen. Maar alleen u kunt uw dossier inzien. Wetenschappelijke en beroepsverenigingen hebben net als de aanbieders van bij- en nascholing dus geen inzage in uw dossier. Uw gegevens binnen GAIA worden vertrouwelijk behandeld en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van de gevolgde bij- en nascholing en de behaalde accreditatiepunten.

Nederlandse nascholing
Door de NVVP geaccrediteerde Nederlandse nascholing verloopt volledig geautomatiseerd via GAIA (dit geldt ook voor Nederlandse nascholing welke in het buitenland plaatsvindt.) U dient hiertoe uw BIG nummer op te geven. Aanbieders zijn verplicht de verkregen nascholingspunten binnen 2 maanden na afloop aan uw GAIA-dossier toe te voegen.

Van de cursussen die niet door de NVVP geaccrediteerd zijn, worden de accreditatiepunten niet automatisch aan uw dossier toegevoegd. In de handleiding voor artsen staat wel de mogelijkheid tot het zelf toevoegen van deskundigheidsbevordering: GAIA algemene folder voor artsen. Hiervoor is wel een certificaat van deelname nodig.

Buitenlandse nascholing en accreditatie overleg
Het toevoegen van buitenlandse nascholing is lastiger dan Nederlandse nascholing. U dient hiertoe zelf in GAIA aan te geven wanneer, waar en door wie nascholing werd georganiseerd. Ook is het noodzakelijk om zelf een digitale kopie (PDF of JPG file) van uw deelname certificaat in uw persoonlijk GAIA-dossier te uploaden. Hoe u dit kunt doen is stap voor stap aangegeven in de powerpoint presentatie: Zelf een cursus toevoegen aan uw dossier

Reglement BNR d.d. 1 februari 2012
GAIA voor het aanbieden van cursussen/congressen  
Adviezen Gedragscode Geneesmiddelenreclame  
Account activeren  
Werkwijze persoonlijk dossier  
Meer informatie/hulp