Het toevoegen van buitenlandse nascholing is lastiger dan Nederlandse nascholing. U dient hiertoe zelf in GAIA aan te geven wanneer, waar en door wie nascholing werd georganiseerd. Ook is het noodzakelijk om zelf een digitale kopie (PDF of JPG file) van uw deelname certificaat in uw persoonlijk GAIA-dossier te uploaden. Hoe u dit kunt doen is hier stap voor stap aangegeven: Zelf een cursus toevoegen aan uw dossier.

Dat dit zo moet heeft te maken met de wettelijke verankering van GAIA. Het is ondoenlijk om bijvoorbeeld van de USCAP te verlangen alleen voor een aantal Nederlanders een GAIA account voor aanbieders van onderwijs te laten maken, het totale aanbod up te loaden ter beoordeling en na de afloop de registratie voor Nederlandse pathologen te verzorgen. Buitenlandse nascholing wordt natuurlijk wel erkend door WV-en (doorgaans wordt het aantal uren /CME punten vermeld op het deelname certifcaat 1 op 1 overgenomen; zie ook zie “BNR reglement Buitenlandse nascholing“). Maar de accreditatie voor buitenlandse nascholing is, evenals binnenlandse nascholing begrensd op 40 uur per nascholingsgebeurtenis van meerdere aaneengesloten dagen. Aanvankelijk werd door GAIA een maximum van 24 uur per nascholings gebeurtenis gehanteerd. Het Accreditatie Overleg, waarbinnen de KNMG, MSRC, GAIA en alle WV-en zitting hebben beschouwen dit aantal als het maximale van wat redelijkerwijs geabsorbeerd kan worden. Dit betekende dat een patholoog die 40 uur nascholing volgt bij b.v. de USCAP, hiervan maar 24 uur van kon vastleggen. Zowel de NVVP als de Huisartsenvereniging hebben hier met succes bezwaar tegen gemaakt. Dit betekent dat pathologen maximaal 40 CME punten/uren kunnen bijtekenen t.b.v. hun 5-jaarlijkse herregistratie. Het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst door externe harmonisatiedruk zal veranderen.