De Pathologendagen worden ieder jaar door de commissie Bij- en Nascholing van de NVVP in het najaar georganiseerd.

2018 – Pathologendagen 2018

2017 – Novemberdag van de Pathologie

2016 – Pathologiedagen 2016

2015 en ouder