Pathologiedagen 2016 – 12, 13 en 14 april 2016
Presentatie Dr. J.W.R. Meijer, Rijnstate, Arnhem
Presentatie Dr. R.J. van Suylen
Presentatie Prof. dr. I Nagtegaal
Presentatie Prof. dr. N.A. Shepherd
Presentatie Drs. Y. van Oosterhout
Presentatie Dr. G. van Leenders, Erasmus MC, Rotterdam
Presentatie Dr. W. Dinjens, Erasmus MC, Rotterdam
Presentatie Dr. T. van Wezel, LUMC, Leiden
Presentatie Dr. F. Bot
Presentatie Dr. M. Smidt
Presentatie Mr. W. van den Bergh
Presentatie Prof. dr. S. Linn
Presentaties Moleculaire diagnostiek

15e cursus Kinderpathologie WKPLL – 10 december 2015
Introductie cursusdag – Onverwachte acute dood bij kinderen
Presentatie Dr Phil Cox – Investigation of SUDI
Presentatie Professor Mary N Sheppard – Sudden cardiac death in paediatric age group
Presentatie Mr. M. Zwartjes en E. ter Braak – Het raakvlak tussen pathologie en justitie
Presentatie Prof. Rick R. van Rijn, MD. PhD. – Radiology in Sudden Infant Death Sydrome
Presentatie Dr. V. (Vidija) Soerdjbalie-Maikoe – Symposium werkgroep landelijke kinderpathologie
Presentatie Peter G.J. Nikkels – Obductie volgens de NODO procedure

Pathologiedagen 2015 – 19 en 20 november 2015
Verslag Moleculaire Diagnostiek in de pathologie
Verslag Nascholing gynaecopathologie d.d. 19 november 2015

Presentatie Peter Bertens – Hoe brengen we nieuwe middelen snel naar de patiënt?
Presentatie Allen Chan – Liquid Biopsies in Cancer Diagnostics
Presentatie Marcel Daniëls – Kwaliteitsregistraties revisited?
Presentatie H. Hollema – deel 1
Presentatie H. Hollema – deel 2
Presentatie Dr. I.J. Nijman – Whole Genome Sequencing in Cancer ‘Diagnostics'(research)
Presentatie Dr. Cor Oosterwijk – Next Generation Pathology for Next Generation Patients
Presentatie Koen van de Vijver, MD PhD – Sarcomen en carcinosarcomen van het endometrium

ALV – 19 november 2015
NVVP Algemene Ledenvergadering Koepel 19 november 2015

Kwaliteitssymposium – 20 november 2015
Stand van zaken ISO15189_Ine Greve_NVVP kwaliteitssymposium
EQA BVO Darmkanker_1e resultaten NVVP 20 november 2015
ISO15189 2H systematiek_Ed Wieles
ISO15189 2H systematiek_Philip Kluin
ISO15189 transitie_Anne Uyterlinde
Praktijkvariatie DCIS_Claudia Meurs
Praktijkvariatie-diagnostiek van colonpoliepen_Chantal Kuijpers

Presentatie Obductie pathologie – P.van der Valk voor de Raad Kwaliteit – mrt 2015

Presentaties bevindingen pilot versnelling pathologie – dec 2014

NVVP Najaarsnascholing 5 november 2014
KS 2014 Aandachtsgebieden – J.von der Thusen
KS 2014 DICA – P. Kluin
KS 2014 Double reading – M. Jiwa
KS 2014 Indicatoren – P. van der Valk
KS 2014 Op naar ISO15189 – M. Jonker

Symposium Calamiteiten in de Pathologie 17 september 2014
Symposium incidenten – 1 inleiding (Broekman)
Symposium incidenten – 2 IGZ (van Berlo)
Symposium incidenten – 2 IGZ (van Berlo) bijlage
Symposium incidenten – 3 ziekenhuisjurist (Mr van der Avort)
Symposium incidenten – 4 werkwijze deskundigenonderzoek (Broekman)
Symposium incidenten – 5 casuistiek (vd Linden)
Symposium incidenten – 6 voorstel jaarlijkse evaluatie incidenten (v. Kemenade)
Symposium incidenten – 7 afsluiting (Broekman)

Symposium Kwaliteit in de Pathologie 22 november 2013
Presentatie DICA – E.H. Eddes
Presentatie CCKL / ISO transitie – P. Kluin
Presentatie prisma analyse en risico inventarisatie – P.Kluin, H.Keuning
Presentatie Palga Protocollen – J. von der Thusen, P. Seegers
Presentatie Pathologie Auditing en Registratie – I. Nagtegaal
Presentatie Wat doet de CKBU voor U? – E. Bloemena

NVVP Najaarsnascholing 8 november 2013
Workshop Mediastnum / Thymus – M. den Bakker
Pattern differentials – E. Thunnissen
Interstitiёle longziekten – I. Hartmann / M. den Bakker

Pathologendagen 2013
Workshop mammacarcinoom – Carolien Schroder
Workshop mammacarcinoom – Thijs van Dalen
Current and future biomarkers in prostate cancer – Jack Schalken

Informatie avond 30 oktober 2012
Verslag Informatieavond
Presentatie toebedeling T-nummers, W. Timens
Presentatie manpowerenquete 2012
Presentatie aangepast tariefsysteem

Pathologendagen 2012
Presentatie Han van Krieken
Presentatie Wolter Mooi
Presentatie Ed Schuuring

Discussiebijeenkomst 28 maart 2012
Verslag
Presentatie Arnold Noorduyn
Presentatie Robby Kibbelaar
Presentatie Harm Rutten
Presentatie Hans van der Linden
Presentatie Mehdi Jiwa
Presentatie Sietske Riemersma
Presentatie Han van Krieken

Diversen
Voordracht Giard en Broekman – juridische zaken (Pathologendagen 2006)
Voordracht Nikkels en Havenith – placentapathologie (Nascholing okt 2004)

Presentaties Moleculaire diagnostiek

Moleculaire dag (10e bijeenkomst) – 15 januari 2016
Darmkanker op leeftijd – Clevers Darmkanker op leeftijd – Clevers
Immuuntherapie van kanker: voor wie en in welke vorm? – Haanen
Pre-klinisch onderzoek BRCAness – Jonkers
Genomische profielen voor het bepalen van BRCAness – Nederlof Genomische profielen voor het bepalen van BRCAness – Nederlof
NIPT in de praktijk – Schuring Blom
Behandelkeuze voor targeted-therapie a.d.h.v. mutatie-analyse op cel-vrij plasma DNA
Functionele analyse van BRCAness in borst- en ovariumtumoren

Molecularie dag (9e bijeenkomst) – 16 januari 2015
Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (WMDP) – M. Ligtenberg
ISO15189, een nieuwe richting in kwaliteit? – P. van der Valk
De betekenis van mismatch repair deficiëntie – M. Ligtenberg
Classificatie en moleculaire diagnostiek van mammatumoren- M van de Vijver
Hoe wordt mol.diag. gebruikt bij de behandeling van mammacarcinoom – S. Linn
NGS validatie, implementatie en verslaglegging – W. Leng en S. Willems
Detectie van translocaties met behulp van NGS – B. Tops
Klinisch belang van moleculaire teksten in de neuro-oncologie – M.J. van den Bent
NGS testen in de neuro-oncologie – E.J. Dubbink

Molecularie dag (8e bijeenkomst) – 31 januari 2014
Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie – M. Ligtenberg
Targets en therapieen bij coloncarcinoom – J. Schellens
Het belang van externe kwaliteitsmeting – H. van Krieken
De moleculaire pathologie van BNHL – D. de Jong
De moleculaire diagnositek van BNHL – P. Kluin
FISH digitaliseren en automatisch scoren – E. van der Logt