Verlenging PALGA Portal

Goed nieuws! De ondersteuning van de PALGA Portal (Dutch National Tissue Portal) is verlengd tot eind 2019. Het doel van de Portal is om het gebruik van pathologiedata en -materiaal voor wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en faciliteren. Een mooi voorbeeld van het belang van de Portal is het recent gepubliceerde onderzoek van prof. Daphne de […]

Update Thesaurus februari 2018

In de thesaurus die in februari 2018 is verspreid zijn een aantal entiteiten opgenomen uit de nieuwe WHO classificatie voor urogenitale tumoren. Het betreft het Warty carcinoom, het heldercellig plaveiselcel carcinoom, de penis intraepitheliale neoplasie (pein) en de gedifferentieerde intraepitheliale neoplasie penis. De volledige lijst van wijzigingen kan hier worden geraadpleegd.

NIEUW: spiegelinformatie op patholoog niveau

In de week van 19 februari 2018 ontvingen alle laboratoria die tussen 2013 en 2016 gebruik hebben gemaakt van de PALGA protocol module ‘MammacarcinoomTotaal’ een terugkoppeling van hun verrichtingen ten aanzien van de histologische gradering van het invasieve mammacarcinoom en het ductaal carcinoom in situ (DCIS) met de bijbehorende landelijke spiegelinformatie. > Lees meer

Mammacarcinoom 2e alert

In het Mammacarcinoom Totaal protocol is een 2e alert ingebouwd. De BOOG 2013-07 studie is een Maastricht geïniteerde multicenter registratie studie die onderzoekt of aanvullende okselbehandeling (okselklierdissectie danwel radiotherapie van de oksel) veilig achterwege kunnen laten bij cT1-2N0 borstkankerpatiënten die een ablatio hebben ondergaan met 1-3 micro/macrometastasen in de schildwachtklierprocedure. Patiënten die aan alle in/exclusiecriteria […]

PALGA Protocol Modules (PPM’s)

Medio februari is landelijk protocol “Placenta”  in de LogicNets in productie gegaan. Dit was het laatste protocol wat nog herbouwd moest worden van uit de oude PPM. Het protocol is gebaseerd op de “Amsterdam Placental workshop Group Consensus Statement 2016”. Dit protocol is tot stand gekomen middels  intensieve samenwerking  tussen leden van werkgroep Protocollen en […]

PIE ALERT

PATHOLOGY IMAGE EXCHANGE ALERT Oproep aan Pathologie-afdelingen die bezig zijn met aanschaf Digitale Pathologie oplossingen Veel pathologie afdelingen schaffen scanners aan met het oog op onderlinge consultatie en revisie in het regionaal en landelijk netwerk. PIE, het landelijk beelduitwisselingsplatform is een prachtig en wereldwijd uniek project dat ondersteund wordt door NVVP, stichting PALGA en IKNL. […]

Protocol Moleculaire Bepalingen

Goed nieuws over de PALGA protocolmodule ‘Moleculaire bepalingen’. Deze is zover ontwikkeld en uitgerold, dat hij door iedereen kan worden gebruikt. Hiermee kunnen we komen tot meer uniforme rapportage en gestructureerde dataverzameling, die gebruikt kan worden voor kwaliteits– en onderzoeksdoeleinden. De module is ontwikkeld in het kader van het PATH-project in nauwe samenwerking met de […]

Spiegelinformatie mammagradering

Hoe gradeert u? In de week van 19 februari 2018 ontvangen alle laboratoria die tussen 2013 en 2016 gebruik hebben gemaakt van de PALGA protocol module ‘MammacarcinoomTotaal’ een terugkoppeling van hun verrichtingen ten aanzien van de histologische gradering van het invasieve mammacarcinoom en het ductaal carcinoom in situ (DCIS) met de bijbehorende landelijke spiegelinformatie. De […]

Pompe-penning 2018

Het NVVP bestuur vraagt u kandidaten voor te dragen die in aanmerking komen voor de Pompe-penning 2018. Met deze penning, vernoemd naar patholoog J.C. Pompe, eert de NVVP personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de pathologie. Graag ontvangen wij een korte toelichting op uw voordracht. Tijdens de bestuursvergadering van februari wordt de definitieve keuze gemaakt. Wij verzoeken […]