Gezocht: U als actief lid!

Op dit moment is er een vacature voor een bestuurslid van de sectie Klinische Pathologie met portefeuille beroepsbelangen, tegelijk voorzitter van de Commissie Beroepsbelangen (CBB). Als u interesse heeft voor de bekostiging van ons werk (updaten tariefsysteem, afstemming met NZA), zich bezig wilt houden met workload en manpower planning en de NVVP wilt vertegenwoordigen in de Raad Beroepsbelangen van de FMS voelt u zich vast thuis in de actieve club die nu de CBB bemenst. Maar er is nog veel meer nuttigs te doen in de vereniging. Onderstaand een selectie: Secretaris LVC​ Voorzitter LVC​ Afgevaardigde RGS​ B-opleider-opleidingsvisitator​ SecretarisBestuur​ (vanaf september 2017) President Elect (Voorzitter vanaf april 2018) Auditors RaadvoorAccreditatie ISO 15189 (5x)​ Visitator LVC (minstens 5 jaar patholoog)

ESP congres | Amsterdam | 2-6 sept 2017

After the great success of the first combined ESP/IAP Congress last September in Cologne, the preparations for this year’s 29th European Congress of Pathology are in full swing. The congress will take place at RAI Amsterdam from 2 – 6 September 2017. Its motto – Pathology for Patient Care – highlights the added value of the pathology science and discipline in providing care and improving health outcomes for patients and population. You can now register online at: www.esp-congress.org

Uitreiking Pompe-penning 2017

U had nog een foto tegoed van de uitreiking van de Pompe-penning. In de Week van de Pathologie heeft Jan Broekman tijdens het diner de Pompe-penning uitgereikt gekregen door Katrien Grünberg. Jan Broekman ontving deze penning als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder andere als voorzitter en binnen de juridische commissies.  

Bericht uit Ede

We zijn weer helemaal bij De Week van de Pathologie 2017 zit er weer op. Even was Ede de plek waar heel pathologie Nederland bijeenkwam om in een pluchen ambiance te netwerken, bij te scholen en als jong of juist ervaren talent prijzen en erkenningen in ontvangst te nemen: Proefschriftprijs: Robert van Boerdonk, VU/VUMC AIOS-prijs: Chella van der Post, Radboudumc Wetenschapsprijs: Tom Würdinger, VUMC Posterprijs: Maschenka Balkenhol, Radboudumc PALGA-prijs: Mintsje de Boer   Bovenstaand een eerste foto-impressie. De wetenschappelijke bijdragen en verdere foto’s komen later op de website. Als u nog een bijdrage hiervoor heeft: graag naar het secretariaat sturen (wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gecensureerd…). Een greep uit de vele activiteiten en hoogtepunten: De uitreiking van de Pompe-penning aan Jan Broekman als erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, onder andere als voorzitter en binnen de juridische commissie. Tom van ’t Hek lokt experts en de zaal uit…

Coreon

Hierbij brengen we COREON opnieuw onder de aandacht. Voor de oude getrouwen om het geheugen op te frissen en voor de nieuwe lezers, om jullie te attenderen op een groep professionals die belangrijke zaken signaleert, aan de kaak stelt, die problemen aanpakt gesignaleerd in het veld en die bovendien pro-actief probeert te helpen om het klimaat voor epidemiologisch onderzoek te optimaliseren binnen de grenzen van wet en regelgeving en – waar mogelijk – praktische haalbaarheid. COREON informatie voor aangesloten organisaties_NVVP

Lees meer

Lees hier het volledige interview over het PATH project in ‘Oncologieuptodate.’ Met name dank aan Ed, Stefan en Harry voor hun bijdrage aan het interview. 2017 vol 8 nummer 1 oncologieuptodate Path project  

PALGA Thesaurus wordt vertaald naar SNOMED.

PALGA, IKNL en Nictiz hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om de PALGA thesaurus te koppelen aan SNOMED CT. Het project draagt bij aan de ambitie om te streven naar eenheid van taal in de gezondheidszorg. Dit houdt in dat de vastgelegde gegevens in PALGA makkelijk uit te wisselen zijn met EPD’s van ziekenhuizen, multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Lees hier verder.

In de media

  Het niet te onderschatten belang van de patholoog Het belang van de patholoog in de diagnose, bijvoorbeeld in het geval van kanker, is enorm. Dr. Katrien Grünberg en prof. dr. Wim Timens, pathologen en hoofden van de afdeling pathologie in respectievelijk Radboudumc te Nijmegen en het UMCG te Groningen, bespreken de stand van zaken. Hoe verhouden pathologie en een goede diagnose plus therapie zich tot elkaar? Lees hier het volledige interview op mijn gezondheidsgids.

PERSBERICHT

Pathologie diagnostiek beter en sneller door digitale beelduitwisseling De Nederlandse pathologen en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) bouwen aan een landelijke platform voor uitwisseling digitale beelden voor diagnostische toepassing. Vandaag werd een contract gesloten met SECTRA voor het ontwikkelen van dit platform. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiënten makkelijker en sneller zal gaan. De patholoog digitaliseert momenteel in snel tempo: pathologie-diagnosen zullen steeds vaker gesteld worden op digitale beelden in plaats van met de microscoop. Binnenkort wordt het mogelijk om deze beelden ook tussen pathologie-afdelingen uit te wisselen. De pathologen sloten vandaag een contract met Sectra voor de bouw van het beelduitwisselingsplatform genaamd PIE (pathology image exchange). Zo’n landelijk platform is uniek in de wereld. Tot nu toe vindt de uitwisseling van patiëntmateriaal plaats per gewone post. Dit gebeurt als een patiënt wordt doorverwezen van het een…

Week van de Pathologie 2017

27 t/m 30 maart 2017 Laatste kans: deadline indienen abstract verlengd: uiterlijk zondag 19 februari REGISTEER VOOR 12 MAART OM VAN EEN VROEGBOEK KORTING TE PROFITEREN! PROGRAMMA Dinsdag 28 maart: Hematopathologie en Kwaliteit Workshop Hematopathologie en Beenmergpathologie Kwaliteitssymposium Woensdag 29 maart: Longpathologie, Moleculaire Diagnostiek en ALV Diagnostiek van longmaligniteiten Workshop Neuroendocriene longtumoren Symposium PD-L1 en Immunotherapie Afsluitend Dokters in debat olv Tom van ’t Hek (Parallel) symposium Moleculaire diagnostiek         Moleculaire pathologie is een essentieel onderdeel van de pathologie, en vormt dit jaar een integraal onderdeel van de pathologendagen en de week van de pathologie. De ontwikkelingen in de moleculaire pathologie gaan in rap tempo. In recente jaren hebben next generation sequencing en liquid biopsies steeds meer hun inbedding in de diagnostiek gekregen. Binnen het plenair moleculair programma in de week van de pathologie zullen deze moleculaire ontwikkelingen aan bod komen, met nadruk op de klinische toepassing. Ook werpen we een…