Project Mammagradering

PALGA – SKMS | 12-10-2017 Hierbij willen we u graag informeren over een SKMS-onderzoeksproject naar de landelijke variatie in gradering van (pre-)maligne mamma laesies dat per 15 april van dit jaar is gestart. De hoofdaanvrager is prof. dr. Paul van Diest. Mede-aanvrager is de NVVP. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting PALGA. Er is […]

Projectaanvragen SKMS

CKBU| 05-10-2017 De deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag ‘Ronde 4’ is op 31 oktober 2017. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te worden, verzoeken wij u vriendelijk een verzoek hiertoe, met een duidelijke omschrijving van uw project, toe te sturen aan Sophie […]

Oprichting Hematopathologie vereniging

Dit voorjaar is de Nederlandse Vereniging voor HematoPathologie (NVHP) opgericht tijdens een bijeenkomst over de diagnostische uitdagingen die de nieuwe WHO-classificatie van lymfomen met zich meebrengt. Tijdens de Novemberdag van de pathologie op 23 november (zie boven) zullen we ’s ochtends een eerste officiële bijeenkomst organiseren, waarbij alle geïnteresseerde pathologen, KMBPers en collega’s in opleiding welkom zijn. We […]

Wijzigingen Thesaurus

PALGA | 02-10-2017 In september 2017 zijn er maar een paar wijzigingen doorgevoerd in de thesaurus. In de PALGA-Thesaurus is de term “therapiekeuzetest” opgenomen ter ondersteuning van het PATH project. > Lees meer

PATH project | Data inclusie

Sinds 31 december 2016 is het PATH-project officieel gestart. Op 1 oktober 2017 start de data inclusie. Het project beoogt de Predictieve Analyse voor Therapie (PATH) in Nederland te optimaliseren. Informatie over het PATH-project is beschikbaar op www.netwerk-path.nl. Hier is ook een overzicht te vinden van moleculaire tumorboards (MTB’s) die op basis van uw input verder […]

Nieuwe PALGA protocol modules

25 september jl. is het  nieuwe landelijke PALGA protocol ‘Oogmelanoom’ in productie gegaan. Dit protocol is gebaseerd op de richtlijn de IKNL richtlijn ‘Uvea melanoom versie 1.0 (2017)’ met de 8e TNM. Dit is het 25e landelijke PALGA protocol voor ‘Standardized Structured Reporting’. Tevens zijn op 28 september jl. het vernieuwde landelijk protocol ‘Adnexen’ in […]

Overgang naar TNM 8e editie

PALGA – CKBU | 14-09-2017 Afgelopen week is wat onrust ontstaan over de nieuwe stagering van het melanoom. Nadat de 8e editie van de TNM stagering in december 2017 is uitgekomen, is door de AJCC aangegeven dat de nieuwe stagering in zal gaan per 1/1/2018, om tijdig alle elektronische registraties, maar ook standaardverslagen op tijd te […]

In memoriam Duc Binh Nguyen

30 augustus bereikte ons het verdrietige nieuws dat onze geliefde collega Duc is overleden tijdens zijn vakantie in Utah (USA). Duc was van april 2011 tot januari 2016 in opleiding tot patholoog in het Erasmus MC. Hij viel op als goed gehumeurde, sociale en consciëntieuze collega. Duc was iemand die altijd bereid was te helpen […]

Conceptrichtlijn Gestational Trophoblastic Neoplasia (GTN)

CKBU | Richtlijnencommissie | 08-09-2017 De conceptversie van de richtlijn Trofoblastziekten is ter commentaar aangeboden aan de NVVP. Vanuit de NVVP heeft prof. dr. H. Hollema meegewerkt aan deze richtlijn. Hierbij vindt u de conceptrichtlijn GTN en het reactieformulier. Vanaf bladzijde 20 wordt de Pathologie behandeld; hier staat een gedeelte over de microscopische beoordeling en aanvullende […]