In memoriam dr. Hans Furstner

Op 22 mei JL overleed oud collega dr Hans Furstner. Collega Furstner was gedurende vele jaren hoofd en patholoog van de Arnhemse pathologen groep. Hij was zeer efficiënt en een goed diagnost en bovenal een zeer karaktervolle man. Ook binnen de Nederlandse vereniging voor pathologie was hij een gekende persoonlijkheid. Hij was actief binnen de […]

NVVP Magazine NR 1 • 2021

Vandaag is het NVVP Magazine ed. 2021-1 digitaal gepubliceerd. Het is een extra dikke uitgave geworden met een extra jubileum gedeelte. In deze editie staat de moleculaire pathologie centraal, o.a. over de update van de richtlijn “verslaglegging moleculaire diagnostiek in de pathologie”. Ook is er aandacht voor niet-moleculaire onderwerpen, met bijdragen over de DNTP, digitalisatie […]

Kennisagenda Pathologie

In 2019 is het project ‘Kennisagenda Pathologie’ gestart om te inventariseren waar in de pathologie gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing liggen (kennishiaten) in de (dagelijkse) diagnostiek en de top 10 van deze hiaten weer te geven in een kennisagenda. Hiervoor is een bijdrage verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en het project wordt ondersteund […]

NVVP-PALGA Webinar | 11-06-21

De inschrijving voor NVVP-PALGA Webinar is geopend. Datum: 11-06-2021 Tijd: 15.00 – 17.00 uur NVVP en PALGA organiseren op vrijdag 11 juni van 15.00 – 17 uur gezamenlijk een webinar: Gegevens van patiënten en pathologen, wie doet wat betreffende privacy? “Alles wat je over de AVG wilde weten, maar nooit durfde te vragen!?” Doel van de […]

Wat doet de NVVP? 

Het bestuur krijgt met een zekere regelmaat de vraag “wat doet de NVVP nu eigenlijk?”. Vaak is de achterliggende vraag “…voor mij?”. In het jaarverslag 2020 dat eind maart is gepubliceerd geven wij hier in het hoofdstuk Kengetallen rekenschap van. De factsheet kunt u ook vinden op de website. De factsheet geeft een overzicht van […]

Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen is, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden. Het advies is ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de ALV van 17 november 2020 en vervolgens geaccordeerd.

Internetconsultatie Toekomst van Zorg

Het kabinet heeft twee jaar geleden aangekondigd om voor de zomer van 2020 een Contourennota te publiceren met voorstellen “om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg te waarborgen”. Onlangs heeft VWS de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ gepubliceerd en open gesteld voor consultatie. Het doel van de discussienota is om reacties te verzamelen en op basis […]

Afdeling pathologie van Tergooi integreert met OLVG Lab BV

De afdeling Pathologie van ziekenhuis Tergooi is per 1 januari 2021 samengegaan met de afdeling Pathologie van OLVG Lab BV in Amsterdam. Komende jaren zal het laboratorium gehuisvest blijven op de locatie in Blaricum. Op termijn zal OLVG Lab BV de laboratoria centraliseren in Amsterdam waardoor er een groot, regionaal opererend Pathologie laboratorium ontstaat. > […]

MEDtalks nascholing Pathologieforum: Ontwikkelingen in de longoncologie 

MEDTalks Nascholing  Begin 2020 is de nieuwe richtlijn voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) gepubliceerd. Een aantal van de wijzigingen hebben ook consequenties voor de (moleculaire) pathologiediagnostiek. In deze nascholing, die samen met de NVVP tot stand is gekomen, geven experts een overzicht van de gewijzigde modules en consequenties voor uw praktijk. > Lees meer

LVC Visitatiereglement definitief

In de ALV van 17 november 2020 is het LVC – visitatiereglement definitief geaccordeerd. Zie Kwaliteitsvisitatie LVC voor de bijlagen