COVID-19 en bijeenkomsten met medische specialisten

Week van de Pathologie verplaatst
Vanwege de recente ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie in overleg met de Vereniging Analisten Pathologie, de meeting secretaris en de commissie bij- en nascholing, besloten de Week van de Pathologie in Eindhoven te verplaatsen. Het NVVP-bestuur ziet het besluit als onvermijdelijk omdat het risico van het samenbrengen van een grote groep zorgprofessionals niet goed is te overzien. Een aantal ziekenhuizen heeft hun medewerkers reeds verboden deel te nemen aan nationale nascholingen, wat zal leiden tot een flinke afname in de deelname aan beide congresdagen. Dit geldt ook voor een aantal sprekers, waardoor wij niet meer een volledig programma kunnen aanbieden.

Het besluit tot verplaatsing van de Week van de Pathologie is genomen na consultatie van diverse inhoudsdeskundige collega’s, instanties en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Het bestuur heeft het besluit met tegenzin genomen: de Week van de Pathologie is een bijeenkomst die de kwaliteit van ons vak verder verbetert en een sociale functie heeft voor onze- en de analistenvereniging. Daarnaast is er veel tijd en moeite in geïnvesteerd door leden/sprekers, het bureau en de congresorganisatie. Bovendien zijn er financiële verplichtingen aangegaan.

Wij onderzoeken de mogelijkheden van het verplaatsen van het congres, mogelijk door het te combineren met het Lustrumcongres in november. Wij houden u op de hoogte van de plannen. Alle deelnemers die zich al hebben ingeschreven, worden persoonlijk benaderd om de terugbetaling van de deelnemersgelden te regelen.

ALV
Ook de Algemene Ledenvergadering van de NVVP van 1 april 2020 wordt verplaatst. Zodra er meer bekend is over datum en locatie zullen wij u hierover informeren.

Kennisagenda
Voor doorgang van de prioriteringsbijeenkomst van de werkgroep Kennisagenda wordt gezocht naar alternatieven. U ontvangt binnenkort meer informatie over de wijze waarop deze bijeenkomst georganiseerd gaat worden.

NVVP vergaderingen en bijeenkomsten
Alle NVVP-bijeenkomsten zullen via video- of telefoonverbinding plaatsvinden.

Visitaties
De kwaliteits- en opleidingsvisitaties worden verplaatst.

Herregistratie
Wij realiseren ons dat de verplaatsing/ annulering van verschillende binnen- en buitenlandse congressen voor een aantal leden mogelijk consequenties kan hebben voor een eventuele herregistratie. Wij zullen met de KNMG contact opnemen om dit te bespreken en u informeren zodra hier meer over bekend is.

Deze maatregelen betreffen in ieder geval alle bijeenkomsten en visitaties tot en met 10 april 2020. Het spreekt voor zich dat wij de situatie in de gaten houden en zullen u berichten als de maatregelen moeten worden aangepast.

Voor vragen, kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau via [email protected]. Alle actuele informatie kunt u raadplegen op de website.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Robby Kibbelaar, secretaris NVVP bestuur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord