PIE – Pathology Image Exchange (Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria)

PATH, Predictieve Analyse voor Therapie, (ZonMW Personalised Medicine Oncology project)

Nieuws
Nieuws

PIE ALERT

PATHOLOGY IMAGE EXCHANGE ALERT Oproep aan Pathologie-afdelingen die bezig zijn met aanschaf Digitale Pathologie oplossingen Veel pathologie afdelingen schaffen scanners aan met het oog op onderlinge consultatie en revisie in het regionaal en landelijk netwerk. PIE, het landelijk beelduitwisselingsplatform is een prachtig en wereldwijd uniek project dat ondersteund wordt door NVVP, stichting PALGA en IKNL. […]

PIE – specificaties offertetraject

Om aan te kunnen sluiten op PIE moet uw lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen PALGA en de NVVP vanuit project PIE de volgende documenten beschikbaar: een aantal conceptvragen voor in een offertetraject nadere specificaties van de handmatige uploader nadere specificaties van de automatische uploader de specificaties van de PIE services in (kern)UDPS De […]

PATH project | Data inclusie

Sinds 31 december 2016 is het PATH-project officieel gestart. Op 1 oktober 2017 start de data inclusie. Het project beoogt de Predictieve Analyse voor Therapie (PATH) in Nederland te optimaliseren. Informatie over het PATH-project is beschikbaar op www.netwerk-path.nl. Hier is ook een overzicht te vinden van moleculaire tumorboards (MTB’s) die op basis van uw input verder […]

Eerste PIE-mijlpaal in pilot bereikt

PIE-project | 13-07-2017 Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria komt steeds dichterbij: het centrale gedeelte van de infrastructuur is opgeleverd en de eerste positieve testresultaten in één van de PIE pilots zijn binnen. Uitwisseling van beelden (via handmatige upload) tussen PAL Dordrecht en het ErasmusMC is succesvol getest, inclusief het werkproces om via lab2lab consulten […]

Beelduitwisseling in testfase

PIE-project | 01-06-2017 Er wordt druk gewerkt aan het in gereedheid brengen van de installatie van de software voor de Pathology Image Exchange (PIE), zodat de pilot-laboratoria en pilot-panels ermee aan de slag kunnen. Zij zullen alle opties die PIE ondersteunt testen: consultatie, revisies en expert panels. Op basis van input uit de pilot-panels zal de in […]

Europese aanbesteding voor project PIE

Pathology Image Exchange (project PIE). De NVVP en PALGA hebben samengewerkt aan het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor project PIE: Pathology Image Exchange. Deze aanbesteding is inmiddels beschikbaar via Tenderned (en daarmee ook via de officiële tender websites van de Europese Unie). De aanbesteding wordt volledig digitaal, dat wil zeggen via TenderNed, afgehandeld. Om […]