PIE – Pathology Image Exchange (Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria)

PATH, Predictieve Analyse voor Therapie, (ZonMW Personalised Medicine Oncology project)

Nieuws
Evenementen
Nieuws

Protocol Moleculaire Bepalingen

Wij willen u nogmaals oproepen om gebruik te gaan maken van de moleculaire protocolmodule. Door het gebruiken van de protocolmodule draagt u als consortiumpartner van het PATH project bij aan het welslagen van het project. Op de PALGA website staat informatie over de inrichting en het gebruik van de protocolmodule, inclusief een SOP. > Lees […]

Project PIE LIVE

Stichting Pathologie Projecten Vanaf nu is het mogelijk om aan te sluiten op de Pathology Image Exchange (PIE) voor consultatie, revisie en expert panels met behulp van digitale beelden. De afgelopen tijd zijn er meerdere pilots uitgevoerd en deze zijn succesvol afgerond (alleen de laatste testen voor het automatisch uploaden van beelden moet nog afgerond […]

PIE ALERT

PATHOLOGY IMAGE EXCHANGE ALERT Oproep aan Pathologie-afdelingen die bezig zijn met aanschaf Digitale Pathologie oplossingen Veel pathologie afdelingen schaffen scanners aan met het oog op onderlinge consultatie en revisie in het regionaal en landelijk netwerk. PIE, het landelijk beelduitwisselingsplatform is een prachtig en wereldwijd uniek project dat ondersteund wordt door NVVP, stichting PALGA en IKNL. […]

PIE – specificaties offertetraject

Om aan te kunnen sluiten op PIE moet uw lab afspraken maken met de beeldmanagement (of scanner) leverancier. Om hierbij te helpen stellen PALGA en de NVVP vanuit project PIE de volgende documenten beschikbaar: een aantal conceptvragen voor in een offertetraject nadere specificaties van de handmatige uploader nadere specificaties van de automatische uploader de specificaties van de PIE services in (kern)UDPS De […]

PATH project | Data inclusie

Sinds 31 december 2016 is het PATH-project officieel gestart. Op 1 oktober 2017 start de data inclusie. Het project beoogt de Predictieve Analyse voor Therapie (PATH) in Nederland te optimaliseren. Informatie over het PATH-project is beschikbaar op www.netwerk-path.nl. Hier is ook een overzicht te vinden van moleculaire tumorboards (MTB’s) die op basis van uw input verder […]

Eerste PIE-mijlpaal in pilot bereikt

PIE-project | 13-07-2017 Landelijke beelduitwisseling tussen de pathologie laboratoria komt steeds dichterbij: het centrale gedeelte van de infrastructuur is opgeleverd en de eerste positieve testresultaten in één van de PIE pilots zijn binnen. Uitwisseling van beelden (via handmatige upload) tussen PAL Dordrecht en het ErasmusMC is succesvol getest, inclusief het werkproces om via lab2lab consulten […]

Beelduitwisseling in testfase

PIE-project | 01-06-2017 Er wordt druk gewerkt aan het in gereedheid brengen van de installatie van de software voor de Pathology Image Exchange (PIE), zodat de pilot-laboratoria en pilot-panels ermee aan de slag kunnen. Zij zullen alle opties die PIE ondersteunt testen: consultatie, revisies en expert panels. Op basis van input uit de pilot-panels zal de in […]

Evenementen

Symposium Digitale Pathologie

LABPON organiseert op vrijdag 2 november 2019 het “Symposium Digitale Pathologie – Digital pathology in daily practice: The currrent state and the future” Start: 12.30 uur Locatie: Paushuize | Kromme Nieuwegracht 49 | 3512 HE Utrecht Accreditatie is aangevraagd bij de NVVP Geen inschrijfkosten.      

Congres Digitale Pathologie

Op woensdag 13 juni a.s. organiseert Medical PHIT wederom het congres Digitale Pathologie. Dagvoorzitter is dr. Jeroen van der Laak, hij is associate professor Computational Pathology bij het Radboudumc. Hij is gespecialiseerd in digitale pathologie. Computational pathology heeft zijn speciale aandacht. De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: Digitalisering van de pathologieafdeling Digitale […]