Histologie – Tabel met indeling in zwaartecategorieën (versie 33 – november 2016)

Cytologie -Tabel_met_nieuwe_indeling_zwaartecategorieen (versie 33 – november 2016) (versie 33 – november 2016)

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

1.  Inleiding

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn).

> Lees meer

Nieuws
Pagina's
Nieuws

Verrichtingencodes Moleculaire Diagnostiek

Hier vindt u het document ‘Nieuwe verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie’, versie oktober 2019.

Pagina's

Tariefsysteem

 Histologie -Tabel_met_nieuwe_indeling_zwaartecategorieen (versie 33 – november 2016) Cytologie -Tabel_met_nieuwe_indeling_zwaartecategorieen (versie 33 – november 2016) Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1.  Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn). De NZA bepaalt daarnaast per declaratiecode een integraal tarief (in €). De NZA maakt wel onderscheid tussen 1ste lijn (huisartsen) en 2e lijn (ziekenhuizen en ZBC’s). Voor de 2e lijn stelt de NZA geen tarieven meer vast. De NZA stelt wel tarieven vast voor de 1ste lijn (huisartsen) en kaakchirurgen (die buiten de DBC-…