De ontwikkeling van Expertisegroepen is een belangrijke strategie van de NVVP. In de afgelopen 3 jaar zijn 9 expertisegroepen erkend door de NVVP en zichtbaar via de website. Het betreft de volgende deelgebieden: beenmerg-, cyto-, hemato-, kinder-, lever-, long-, moleculaire- en neuro-onco-pathologie.

Gezien het belang van Expertisegroepen wil het bestuur graag actief de ontwikkeling van Expertisegroepen verder faciliteren en stimuleren om zo een volledige dekking in alle aandachtsgebieden te verkrijgen. Voor ieder deelgebied 1 expertisegroep! Hiertoe is een Handreiking Expertisegroepen opgesteld.

Vanuit het NVVP-bureau bieden wij de expertisegroepen de mogelijkheid om een eigen pagina te vullen op de NVVP-website, dan wel een link naar een eigen website. Bij erkenning krijgt de expertisegroep de beschikking over een NVVP logo dat kan worden gebruikt naast een eventueel eigen logo.