De werkgroep cytologie behartigt de belangen van de cytologie en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan het NVVP bestuur.

Aandachtsgebieden: punctie- en exfoliatieve cytologie
Belangrijkste doelen: scholing, zichtbaarheid en kwaliteit

Door de grote veranderingen in het BVO-baarmoederhalskanker is er een aanzienlijke verandering in het aanbod van cytologie, zowel in het aantal als in de casuïstiek. Dit vraagt om een aanpassing in de positionering van de cytologie. Een sterk vernieuwde werkgroep heeft daarom een begin gemaakt voor een moderne aanpak. Eerste doel van deze aanpak is het vormen van een netwerk van cytopathologen en cytoanalisten.

Omdat scholing een belangrijk onderwerp is met name ook in het kader van het handhaven van kwaliteit, ziet de werkgroep het als haar taak input en ondersteuning te bieden aan bestaande scholingsinitiatieven zoals de Veldhuizen cursus. Daarnaast zullen zoveel mogelijk internationale initiatieven voor “zelf” evaluatie worden samen gebracht. Als voorbeeld hiervan de twee volgende links over het beoordelen van urine cytologie:

https://paris.soc.wisc.edu/selftest.aspx

https://kathrin.unibas.ch/urinzyto/loesung/index.html


Veldhuizencursus | 29 en 30 oktober 2020 | Noordwijkerhout

Op 29 en 30 oktober staat de Veldhuizencursus 2020 weer op het programma in congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De onderwerpen zijn Cervix Cytologie op donderdag en Mamma Cytologie op vrijdag. Op het programma sprekers die zowel de dagelijkse praktijk als de klinische achtergronden belichten.

Vanwege Corona zijn  aanvullende maatregelen getroffen  om aan de RIVM richtlijnen te kunnen voldoen. Zo zal er voor de workshops bijvoorbeeld voor het eerst gebruik worden gemaakt van digitale cytologie. Dit levert nieuwe kansen en perspectieven op. Daar is dan wel een laptop, tablet of Chromebook voor nodig met WIFI verbindingsmogelijkheid.

Inschrijven:


Planning komende Veldhuizen cursussen (onder voorbehoud)

  • 2021 | FNA hoofd/hals: speekselklier, schildklier, lymfeklier/weke delen
  • 2022 | Longcytologie

Veldhuizencursus | 31 oktober en 1 november 2019 | Noordwijkerhout

De Veldhuizen cursus van dit jaar op 30 oktober en 1 november 2019 in Noordwijkerhout gaat over pancreas en urinewegen. Het is weer een afwisselend Programma met presentaties en workshops. Naast een aantal vooraanstaande sprekers uit eigen land zal ook Dr Ashish Chandra uit London ons bijpraten en een workshop geven over urine cytologie. Voor Pathologen zijn er 11 accreditatie punten te verdienen. Schrijf je snel in via deze link, er zijn slechts 80 plaatsen.


Advanced Course of Clinical Cytology | 23 & 24 mei 2019 | Groningen

Op 23 & 24 mei 2019 organiseert het Wenckenbach Instituut van het UMCG een Advanced Course of Clinical Cytology. De thema’s die tijdens de cursus aan de orde komen zijn onder andere hoofd-/halscytologie, schildkliercytologie en speekselkliercytologie. Professor William Faquin uit het Massachusetts General Hospital in Boston is de gastdocent. Zijn focus ligt op cytopathologie met speciale expertise van het hoofd-/halsgebied. Hier de link naar de website van het Wenckebach Instituut waar alle informatie is te vinden evenals het inschrijfformulier.


Veldhuizen Cursus 2018 | Noordwijk

De Veldhuizen cursus over longcytologie 1 en 2 november in Noordwijkerhout was een succes. Er was een grote opkomst en de afwisseling van voordrachten en workshops maakte dat opgedane kennis kon worden toegepast. Dit jaar waren er 11 accreditatie punten te verdienen voor pathologen. De rol van de cytologie bij benigne en maligne aandoeningen van de long en het mediastinum werd door de verschillende sprekers helder uiteengezet. Bij de interactieve inventarisatie van de bewerking van het cytologisch materiaal bleken afgevaardigden van 34 laboratoria aanwezig. Er waren veel overeenkomsten in de bewerking, maar ook verschillen. In alle laboratoria werd naast giemsa uitstrijken ook een inblok techniek gebruikt. Fixatie en inblok techniek varieerden echter, evenals de validatie voor verdere analyses, met name moleculair. Het belang hiervan werd duidelijk op de tweede dag. Het cytologie-netwerk in aanbouw, zou goed gebruikt kunnen worden om voor en nadelen van de verschillende technieken duidelijk te krijgen om zo te komen tot een onderbouwde optimale bewerking.

Loes van Velthuysen – Werkgroep Cytologie


Werkgroepleden

Mw. M.L.F. van Velthuysen – voorzitter
Erasmus MC

Mw M.de Boer
UMC Utrecht

Mw H. van Boven
NKI-AvL, Amsterdam

Dhr F. Roozekrans
Laboratorium Pathologie Oost Nederland, lid namens de VAP

Mw. B.M. Koomen
UMC Utrecht, lid namens de LPAV

Werkgroep e-mailadres:
cytologienet[email protected]