Nederlandse Vereniging voor HematoPathologie (NVHP)

Nederlandse Vereniging voor HematoPathologie (NVHP) werd in 2017 opgericht. Zij staat open voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek van patiënten met hematologische aandoeningen die lid zijn van de NVVP. Dit betreft pathologen, AIOS pathologie, KMBPers en KMBPers in opleiding.

Belangrijkste doelen van de NVHP zijn:

  1. Het bevorderen van optimale diagnostiek van patiënten met hematologische aandoeningen. Hierbij wordt gestreefd naar landelijke afstemming.
  2. Kennis- en informatie overdracht van relevante ontwikkelingen in de hematopathologie.
  3. Het bevorderen van samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematopathologie.
  4. Het mede ontwikkelen van richtlijnen.

Het bestuur dat bij oprichting bestond uit voorzitter Daphne de Jong en secretaris Konnie Hebeda is inmiddels uitgebreid met KMBPer Manon Huibers en patholoog Jan Willem Leeuwis, waardoor academische en niet-academische leden, pathologen en KMBPers vertegenwoordigd zijn. Manon en Jan Willem zullen op de ledenvergadering in 2018 officieel voorgedragen worden (datum en tijd nog nader vast te stellen).