Voorzitter:

Prof. Dr. Daphne de Jong, is sinds 2012 werkzaam als hoogleraar hematopathologie in VUmc. Daarvoor werkte zij 19 jaar in het Antoni van Leeuwenhoek als patholoog. Al sinds haar promotietijd (Leiden, 1989), is zij actief in het veld van hematopathologie met een speciale interesse  in maligne lymfoom. Zij legt zich vooral toe op implementeren van nieuwe biologische inzichten en nieuwe technische mogelijkheden in de dagelijkse diagnostische praktijk en probeert dit vorm te geven door een actieve rol in de European Association for Hematopathology (2008-2016 secretaris-penningmeester, 2016-2018 president-elect), Society for Hematopathology en als coauteur in de WHO-classificatie.

Sinds 2017 voorzitter van de NVHP.


Secretaris:

Dr. Konnie Hebeda, is patholoog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij studeerde geneeskunde aan de UvA. Na een promotieonderzoek naar de toepassing van fotodynamische therapie bij hersentumoren (Amsterdam 1995) ging zij in opleiding tot patholoog aan het Radboudumc in Nijmegen. Hier raakte zij in de ban van de hematopathologie. Van 2001-2002 ontving ze een KWF-fellowship om zich gedurende 2 jaar in de hematopathologie verder te bekwamen tijdens verblijf in Bethesda, VS (Dr. E. Jaffe), Atlanta, VS (Dr. J. Holding), Rotterdam (Dr. J. van Dongen) en Leiden (prof. R. Willemze). De beenmergpathologie heeft haar speciale belangstelling en zij is voorzitter van de Landelijke Werkgroep BeenmergPathologie (LWBemPA).

Sinds 2017 secretaris van de NVHP.


Dr. Jan Willem Leeuwis volgde zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (2006). Hierna deed hij promotieonderzoek bij de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht naar fibrotische factoren bij de ontwikkeling van nierschade (2011). Aansluitend volgde hij de opleiding Pathologie in het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis, waar hij gefascineerd werd door de hematopathologie. Na zijn opleiding is hij sinds 2016 werkzaam als patholoog bij Pathologie-DNA, locatie Rijnstate, met als aandachtsgebied onder andere de hematopathologie.

Sinds 2018 bestuurslid NVHP.


Dr. Léon van Kempen is sinds 2018 werkzaam als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Een deel van zijn promotie onderzoek (2001) naar het moleculair mechanisme van metastasering van het melanoom aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd uitgevoerd aan het Wistar Institute in Philadelphia, PA. Met de ondersteuning van een KWF clinical fellowship kon hij daarna onderzoek doen naar de invloed van de tumor micro-omgeving op tumorprogressie aan de University of California in San Francisco. Dit onderzoek werd voortgezet als staflid van de afdeling Pathologie aan het Radboudumc. In 2010 verhuisde hij naar Montréal, QC, Canada waar hij heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het Molecular Pathology Center, Jewish General Hospital / McGill University. Sinds 2018 is hij staflid KMBP aan het UMCG, en affiliated associate professor dept. of Pathology McGill University.

Sinds 2019 bestuurslid NVHP.