2018 – Dr. Manon Huibers – Klinisch Moleculair Bioloog op de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht.