Nederlandse Werkgroep voor Long Pathologie (NWLP)

De NWLP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Long Pathologie. De NWLP is opgericht als een onafhankelijke werkgroep voor in longpathologie geïnteresseerde vakgenoten en bestaat sinds 1997. Destijds gestart als ‘longclub’. Sedertdien zijn er meerdere landelijke cursussen georganiseerd en wetenschappelijke publicaties uit voortgekomen. De NWLP (Dutch Working group of Pulmonary Pathology, DWPP) is geassocieerd met de ‘European Society of Pathology’, de Engelse ‘Association of Pulmonary Pathologists’ en de Noord-Amerikaanse ‘Pulmonary Pathology Society’.

De NWLP heeft als uitgangspunt het bevorderen van de kennis van pathologie diagnostiek, inclusief moleculaire en overige predictieve diagnostiek van long, pleura en thymus gerelateerde ziekten.

Daarnaast spelen leden van de NWLP een rol bij totstandkoming van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van alle thoracale tumoren zoals niet-kleincellig longcarcinoom, kleincellig longcarcinoom, mesothelioom, pleuravocht, en bij ontwerp en totstandkoming van longpathologie gerelateerde PALGA protocollen en PALGA-protocolmodules (PPM) en dragen zorg voor vertegenwoordiging in de DLCA en andere gremia waar vertegenwoordiging m.b.t de longpathologie gewenst is, c.q. ter tafel komt.

Lidmaatschap

De leden van de NWLP bestaan uit pathologen met expertise- en interessegebied long-, mesotheliale en thymus pathologie en staat ook open voor geïnteresseerde AIOS. Het lidmaatschap is kosteloos, maar niet vrijblijvend: wel wordt actieve bijdrage en deelname aan de bijeenkomsten verwacht.

Als u zich wilt aanmelden kunt u dit aangeven aan: [email protected] of via het NVVP Bureau.

De NWLP heeft 4 maal per jaar een bijeenkomst, meestal in Zwolle of Utrecht, maar i.v.m. externe beperkende factoren (denk Covid-19) kan dat ook digitaal plaats vinden. Hierin worden studies en door leden ingebrachte casuïstiek besproken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen, evenals verzoeken tot bijdragen aan richtlijnen etc.. Accreditatie wordt per keer toegekend bij volledige deelname. Het lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar zonder deelname.