Wat is de WKPLL
WKPLL staat voor Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen. De WKPLL is een onafhankelijke vereniging voor geinteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van kennisuitwisseling op het gebied van ontwikkelings-, perinatale-, placenta- en kinderpathologie.

Het bestuur van de WKPLL bestaat uit:

– S. Mol, Jeroen Bosch Ziekenhuis (voorzitter)
– I. Van Lijnschoten, PAMM (secretaris)
– P. van der Voorn, VU (penningmeester)
– M. Hogenes, Laboratorium Pathologie Oost Nederland
– R. ten Berge, Hagaziekenhuis

Lidmaatschap
Pathologen en AIOS pathologie, maar ook andere medisch specialisten en (moleculair-) biologen met belangstelling voor de kinderpathologie in brede zin kunnen lid worden van de WKPLL. De werkgroep telt op dit moment circa 50 leden.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar voor specialisten. AIOS betalen geen contributie. Als lid van de WKPLL is het mogelijk tegen gereduceerd tarief het tijdschrift ‘Pediatric and Developmental Pathology’ te ontvangen.

Om lid te worden van de werkgroep kunt u contact opnemen met Dr. I. van Lijnschoten (I.van.Lijnschoten@pamm.nl).

Agenda
Werkgroepbijeenkomsten
We zijn sinds begin 2013 gestart met WKPLL bijeenkomsten ‘nieuwe stijl’.

Deze zijn 3-maandelijks en beslaan een hele middag (14:00-17:30u). Het programma wordt gevuld met sprekers van binnen de werkgroep of externe (soms buitenlandse) sprekers, referaten, casuistiek en casus pro diagnosi. Zowel leden als niet-leden van de WKPLL zijn welkom, met name ook AIOS zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig, tenzij anders aangegeven.

De locatie is de demonstratiezaal pathologie, UMCU.

Bijeenkomsten in 2018:

 • 19 maart
  Presentatie over promotietraject Wiegedood
  SNPs in SIDS; Retrospectief onderzoek naar (genetische) risicofactoren voor wiegendood in de Nederlandse populatie.
  Germaine Liebrechts,-Akkerman, patholoog Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 • 18 juni
  .
 • 17 september
  .
 • 17 december
  .

Presentaties

Bijeenkomsten in 2017

Bijeenkomsten in 2016

Bijeenkomsten in 2015


Feike Willemse Prijs

De Feike Willemse prijs werd door het bestuur van de Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen (WKPLL) ingesteld als blijk van waardering voor de inspanningen, die Feike Willemse heeft geleverd voor de pathologie in het algemeen en de kinderpathologie in het bijzonder. Hij was jarenlang een zeer stimulerende secretaris van de WKPLL.
Deze stimuleringsprijs voor onderzoek in kinderpathologie is bestemd voor onderzoekers op het gebied van de kinderpathologie of hieraan nauw verwante onderzoeksvelden zoals de ontwikkelingsbiologie, embryologie, klinische genetica, obstetrie en kindergeneeskunde (neo-/perinatologie). De prijs wordt 2 jaarlijks uitgereikt, zo ook tijdens de komende pathologendagen in 2017, en bestaat uit een geld bedrag van 2000 Euro. Tijdens de uitreiking krijgt de ontvanger de gelegenheid om een korte presentatie te geven over het desbetreffende onzerzoek.

Lees hier verdere informatie over het indienen van een abstract.

Artikelen

 • Autopsy Standards of Body Parameters and Fresh Organ Weights in Nonmacerated and Macerated Human Fetuses, L. Maroun and N. Graham; March 8, 2005.
 • Reference Values for Transverse Cerebellar Diameter Throughout Gestation. H. Pinar et al.; Ped Devel Path 5; 489-494; 2002
 • Estimating the time of death in Stillborn Fetuses I: histological evaluation of Feta lorgans; an Autopsy Study of 150 Stillborns. D. Genest et al.; Obst and Gyneacol; 80; 575-584; 1992.
 • Estimating the time of death in Stillborn Fetuses II: histological evaluation of the Placenta; a Study of 71 Stillborns. D. Genest; Obst and Gyneacol; 80; 585-592; 1992.
 • Estimating the time of death in Stillborn Fetuses III: external fetal examination; a Study of 86 Stillborns. D. Genest et al.; Obst and Gyneacol; 80; 593-600; 1992.
 • Rheological and Physiological Consequences of Conversion of the Maternal Spiral Arteries for Uteroplacental Blood Flow during Human Pregnancy. Burton et al. Placenta; 30; 473-482; 2009.
 • Diverse Placental Pathologies as the Main Causes of Fetal Death. F. Korteweg et al. Obstet gynecol.; 114; 809-17; 2009

Links

Perined: www.Perined.nl

Palga (placenta protocolmodule): www.palga.nl

Paediatric Pathology Society (PPS): www.paedpath.org

Website IPPA courses:
www.ippa-association.com