Nederlands Expertise Netwerk Cytologie (NENC)

De cytologie expertisegroep is vormgegeven als een landelijknetwerk waarin nieuws, kennis en ontwikkelingen met betrekking tot de cytologie gedeeld kan worden. Het netwerk wordt gevormd door 2 contactpersonen per laboratorium, een patholoog en een cytologisch analist. De stuurgroep van dit netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en coördinatie team voor activiteiten.  Belangrijkste doelen: uitwisseling van nieuws en kennis, scholing, zichtbaarheid en kwaliteit van de cytologie.

Omdat scholing een belangrijk onderwerp is met name ook in het kader van het handhaven van kwaliteit, ziet de werkgroep het als haar taak input en ondersteuning te bieden aan bestaande scholingsinitiatieven zoals de Veldhuizen cursus. Daarnaast zullen zoveel mogelijk internationale initiatieven voor “zelf” evaluatie worden samen gebracht.


AGENDA Nascholing Cytologie 2023:

 • 11 mei: webinar NVVP: Hoe cytologie en moleculaire diagnostiek elkaar versterken in het KNO-gebied
 • 31 mei Cytologie dag WCD Speekselklier, Spaarne Gasthuis in Haarlem
 • 12-14 juni 2023: Advances in Cytology and Small Biopsies Harvard Medical school
 • 12-16 juni 2023 14th EFCS tutorial Toulouse
 • 1-4 oktober 2023 ECC Budapest
 • 9-10 november Veldhuizen cursus; Pancreas, galwegen, mamma, weke delen
 • 16-19 november 2023 ASC, Texas

Zie ook: https://www.cytology-iac.org/international-meetings/upcoming-meetings/


Bestuur Cytologie Netwerk

Mw. M.L.F. van Velthuysen – voorzitter
Erasmus MC

Mw M.de Boer
Pathologie DNA, locatie Arnhem

Mw H. van Boven
NKI-AvL, Amsterdam

Dhr F. Roozekrans
LabPON, lid namens de NVML

Mw. B.M. Koomen
UMC Utrecht, lid namens de LPAV

Expertisegroep-mailadres:
[email protected]


Bijeenkomsten 2018 – 2022

 • Veldhuizencursus | 3 en 4 november 2022 | Noordwijkerhout: Long en Mediastinum
 • Veldhuizencursus | 28 en 29 oktober 2021 | Noordwijkerhout: Speekselklier; Schildklier; Liquor
 • Veldhuizencursus | 3 en 4 juni 2021 | Noordwijkerhout: Mamma en Cervix
 • Webinar NVVP 22 april 2021: Pancreas diagnostiek
 • Veldhuizencursus | 31 oktober en 1 november 2019 | Noordwijkerhout
 • Advanced Course of Clinical Cytology | 23 & 24 mei 2019 | Groningen
 • Veldhuizen Cursus 2018 | Noordwijk