Expertisegroep Endocriene pathologie (EEP)

De expertisegroep endocriene pathologie (EEP) is in juni 2021 opgericht, in het NVVP Magazine 2022 ed. 1 is een artikel gepubliceerd over de doelen en werkwijze van de EEP. De EEP is een orgaan overstijgende expertisegroep en werkt nauw samen met de andere expertisegroepen. De EEP kent 5 werkgroepen: hypofyse, schildklier/bijschildklier, endocriene tumoren van de GE tractus (GEPNET), en bijnier/paraganglia.

Activiteiten
Net als de andere expertisegroepen is ons doel het nog beter maken van de pathologie diagnostiek. De EEP draagt bij aan de opleiding van AIOS, bij- en nascholing voor pathologen en KMBP middels de NVVP webinars en congressen, participatie in de FMS richtlijnen werkgroepen, en ontwikkeling van de PALGA protocol modulen (PPM). De EEP draagt zorg voor de pathologie vertegenwoordiging in de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG). In oktober 2022 starten we met een pilot platform voor informatie uitwisseling en (informele) consultatie, de “Orphan Annie Consult Service” (OACC).

Lidmaatschap
Lidmaatschap staat open voor alle pathologen of KMBP geïnteresseerd in het gebied van de endocrinopathologie. We streven naar een goede mix van UMC en niet-UMC leden en een spreiding over het land. Ben je lid van een orgaanspecifieke expertisegroep met een endocriene differentiatie component, of ben je lid van het cytologie netwerk (NENC), of de expertisegroep moleculaire pathologie (EMP) met aandacht voor endocriene pathologie? Ook dan ben je van harte welkom bij de EEP.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ronald de Krijger (voorzitter) en Folkert van Kemenade (vicevoorzitter). Voor aanmelden als lid kun je mailen naar het NVVP bureau ([email protected]).

Contact

Ronald de Krijger
Voorzitter EEP
Folkert van Kemenade
Vicevoorzitter EEP

NVVP bureau