Expertisegroep Gastro-Intestinale Pathologie (EGIP)

De Expertisegroep Gastro-Intestinale Pathologie (EGIP) is in 2021 opgericht ter bevordering van de pathologie van het gehele tractus digestivus. Dit gebeurt door middel van het organiseren van bij- en nascholing, het ondersteunen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, het zitting nemen in landelijke richtlijnencommissies en het verder ontwikkelen van de PALGA protocol modules.

De Expertisegroep bestaat uit drie secties: Upper GI, Lower GI en HPB. De secties werken zelfstandig en worden geleid door enkele leden. Het bestuur van de hele expertisegroep wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en de sectievoorzitters.

Lidmaatschap
Alle pathologen en KMBP met interesse in de GE-pathologie en die lid zijn van de NVVP zijn welkom om zich aan te melden voor het lidmaatschap. Ook geïnteresseerde AIOS kunnen lid worden. Men kan algemeen lid worden van de expertisegroep of zich daarnaast opgeven als lid van een of meer secties. Het lidmaatschap is kosteloos.

Voor lidmaatschap of meer informatie kunt u terecht bij de secretaris, Arjan van Tilburg of bij het NVVP bureau.