Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie (NWGP)

De NWGP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie. De NWGP is een onafhankelijke werkgroep voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van communicatie op het gebied van de Gynaecopathologie.

Het gaat hierbij niet alleen om afstemming en kennisuitwisseling binnen de verschillende regio’s maar ook tussen regio’s. Daarnaast zijn we ook aanspreekpunt voor (inter)nationale partners (zoals bijvoorbeeld de NVVP, NVOG/DGOG, de BGAP, PALGA en het IKNL).

Lidmaatschap

De leden van de NWGP bestaan uit pathologen met expertisegebied gynaecopathologie en lidmaatschap is kosteloos. Als u zich wilt aanmelden kunt u dit aangeven aan: [email protected]. De NWGP heeft ieder jaar een fysieke bijeenkomst waarin diverse onderwerpen m.b.t. de gynaecopathologie aan de orde komen. De NWGP is onderverdeeld in zogenaamde hub’s (9 aanspreekpunten waarbij alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn) waarmee met enige regelmaat en/of zo nodig contact is. De hub’s zijn op hun beurt weer aanspreekpunt voor de verschillende regio’s en vormen gezamenlijk met elkaar het bestuur van de NWGP.