Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie (NWGP)

De NWGP staat voor de Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie. De NWGP is een onafhankelijke werkgroep voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van communicatie, integratie, kwaliteit van diagnostiek en wetenschap op het gebied van de gynaecologische pathologie.

Het gaat hierbij niet alleen om afstemming en kennisuitwisseling binnen de verschillende regio’s maar ook tussen regio’s. Daarnaast zijn we ook aanspreekpunt voor (inter)nationale (onderzoek)partners (zoals bijvoorbeeld de NVVP, NVOG/DGOG, de BAGP, PALGA en het IKNL).

Lidmaatschap

De leden van de NWGP bestaan uit pathologen met expertisegebied gynaecopathologie en lidmaatschap is kosteloos. Als u zich wilt aanmelden kunt u dit aangeven aan: Expertisegroepen NVVP.  De NWGP heeft ieder jaar een fysieke bijeenkomst waarin diverse onderwerpen m.b.t. de gynaecopathologie aan de orde komen. De NWGP is onderverdeeld in zogenaamde hub’s (9 aanspreekpunten waarbij alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn) waarmee met enige regelmaat en/of zo nodig contact is. De hub’s zijn op hun beurt weer aanspreekpunt voor de verschillende regio’s en vormen gezamenlijk met elkaar het bestuur van de NWGP.

Als u zich betrokken voelt bij onderwerpen aangaande gynaecopathologie dan kunt u zich aanmelden bij: Expertisegroepen NVVP. Actieve betrokkenheid van pathologen wordt zeer gewaardeerd, kwesties welke u onder de aandacht wilt brengen kunt u aangeven aan uw regionale hub zodat deze samen met u op de jaarlijkse bijeenkomst kunnen worden besproken.