Kwalitatief hoogwaardig onderzoek draagt mede bij aan kwaliteitsverbetering in de patiëntenzorg. Net als voor andere deelgebieden, speelt de gynaecopathologie een belangrijke rol bij veel onderzoek. Indien de pathologie of translationeel onderzoek met (rest)weefsel of pathologiedata een belangrijke rol speelt bij uw onderzoeksplan of vraag, dan raadt de NWGP aan om een patholoog in een vroeg stadium van uw onderzoek te betrekken (nog voordat er financiering is aangevraagd) zodat deze mee kan denken over de haalbaarheid van uw project (zowel inhoudelijk en financieel).

De NWGP is graag op de hoogte van gehonoreerde regionale en nationale multicentrische onderzoeksprojecten zodat wij deze kunnen ondersteunen en zo nodig, de regio’s hiervan op de hoogte kunnen houden. De NWGP levert een actieve bijdrage aan geïntegreerde “state of the art” richtlijnen. Optimalisering van weefselbewerking, opslag (biobanking) en protocollaire verslaglegging van de pathologie spelen een belangrijke rol en kunnen gekoppeld worden aan onderzoeksvragen.

Indien uw onderzoeksproject een belangrijk PA deel omvat kunt u de studie aanmelden bij de NWGP door het formulier in te vullen en op te sturen naar: Secretariaat NVVP

Promotie E. Peeters | Lymphovascular space invasion in endometrial carcinoma

Promotor(en)

  • dr. V.T.H.B.M. Smit
  • dr. R.A. Nout (Erasmus)
  • T. Bosse

Eerste artikel gepubliceerd uit samenwerking NWGP tav vulvacarcinoom [link volgt]

Rethinking FIGO Depth of Invasion Measurements in Vulvar Cancer | International Journal of Gynecological Pathology

Lopende onderzoeksprojecten welke worden ondersteund door de NWGP zijn:

  • Vulva/vagina
  • Cervix
  • Endometrium
  • Ovarium/tuba
  • Overig

Lijst met onderzoeken: