Voorzitter:

Dr. Konnie Hebeda, is patholoog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij studeerde geneeskunde aan de UvA. Na een promotieonderzoek naar de toepassing van fotodynamische therapie bij hersentumoren (Amsterdam 1995) ging zij in opleiding tot patholoog aan het Radboudumc in Nijmegen. Hier raakte zij in de ban van de hematopathologie. Van 2001-2002 ontving ze een KWF-fellowship om zich gedurende 2 jaar in de hematopathologie verder te bekwamen tijdens verblijf in Bethesda, VS (Dr. E. Jaffe), Atlanta, VS (Dr. J. Holding), Rotterdam (Dr. J. van Dongen) en Leiden (prof. R. Willemze). De beenmergpathologie heeft haar speciale belangstelling en zij is voorzitter van de Landelijke Werkgroep BeenmergPathologie (LWBemPA).

Sinds 2022 voorzitter van de NWHP.


Secretaris:

Dr. Arjan Diepstra is patholoog in het UMC Groningen sinds 2007. Hij promoveerde op genetische aanleg en gerelateerde pathogenetische mechanismen in het Hodgkin lymfoom (2007). Sindsdien combineert hij lymfoomdiagnostiek met translatie van basale mechanismen naar diagnostiek en therapie, binnen diverse klinische trial organisaties en Internationale consortia. Binnen het UMCG is hij programmaleider van het stem cells, aging, leukemia and lymphoma onderzoeksprogramma en superviseert hij meerdere PhD studenten als universitair hoofddocent met ius promovendi.

Sinds 2022 secretaris van de NWHP.


Dr. Jan Willem Leeuwis volgde zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (2006). Hierna deed hij promotieonderzoek bij de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht naar fibrotische factoren bij de ontwikkeling van nierschade (2011). Aansluitend volgde hij de opleiding Pathologie in het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis, waar hij gefascineerd werd door de hematopathologie. Na zijn opleiding is hij sinds 2016 werkzaam als patholoog bij Pathologie-DNA, locatie Rijnstate, met als aandachtsgebied onder andere de hematopathologie.

Sinds 2018 bestuurslid NWHP.


Dr. Joost Kluiver is werkzaam als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Na zijn studie Biologie studie aan de Rijks Universiteit Groningen (2001) deed hij promotie onderzoek op de afdeling Pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen gericht op genexpressie analyse en de rol van microRNAs in het Hodgkin lymfoom (2006). Met behulp van een NWO-heeft hij daarna de betrokkenheid van microRNAs bij B-cel receptor signalering bestudeerd op de Universiteit van Stanford in de VS. Vanaf 2008 heeft hij zijn onderzoek voortgezet op de afdeling Pathologie en Medische biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn huidige onderzoek richt zich onder andere op het begrijpen hoe het niet-eiwit coderende deel van het transcriptroom betrokken is bij de pathogenese van B-cel lymfomen.

Sinds 2022 bestuurslid NWHP.


Drs. Roos Leguit is sinds 2006 werkzaam als patholoog in het UMC Utrecht met als primaire aandachtsgebied hematopathologie. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waarbij ze zowel haar propedeuse als doctoraal examen cum laude afrondde. Haar opleiding tot patholoog volgde ze in het AMC. Om zich verder te bekwamen in de hematopathologie liep ze daarna stages in de Universitätsklinikum in Frankfurt (Dr. H-M. Kvasnicka) en bij Cornell University, NY, USA (Dr. A. Orazi). Ze is lid van de o.a. de Landelijke Werkgroep Beenmerg Pathologie en de International morphology board van de European Working Group of MDS in Children (EWOG-MDS). Voorts is ze sinds 2007 lid van de European Bone Marrow Working Group (EBMWG), waarvoor ze meerdere workshops voorgezeten heeft, in 2017 de XIII EBMWG cursus in Utrecht organiseerde en voor de periode 2022-2024 is benoemd tot secretaris. Haar promotie onderzoek richt zich op eiwit expressie in beenmergziekten, hetgeen ze op niet al te lange termijn hoopt af te ronden.

Sinds 2022 bestuurslid NWHP.