2017 – 2022 – Prof. Dr. Daphne de Jong  – hoogleraar hematopathologie VUmc, sinds 2012 werkzaam als hoogleraar hematopathologie in VUmc. Daarvoor werkte zij 19 jaar in het Antoni van Leeuwenhoek als patholoog. Al sinds haar promotietijd (Leiden, 1989), is zij actief in het veld van hematopathologie met een speciale interesse  in maligne lymfoom. Zij legt zich vooral toe op implementeren van nieuwe biologische inzichten en nieuwe technische mogelijkheden in de dagelijkse diagnostische praktijk en probeert dit vorm te geven door een actieve rol in de European Association for Hematopathology (2008-2016 secretaris-penningmeester, 2016-2018 president-elect), Society for Hematopathology en als coauteur in de WHO-classificatie.


2019 – 2022 – Dr. Leon van Kempen, sinds 2018 werkzaam als Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Een deel van zijn promotie onderzoek (2001) naar het moleculair mechanisme van metastasering van het melanoom aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd uitgevoerd aan het Wistar Institute in Philadelphia, PA. Met de ondersteuning van een KWF clinical fellowship kon hij daarna onderzoek doen naar de invloed van de tumor micro-omgeving op tumorprogressie aan de University of California in San Francisco. Dit onderzoek werd voortgezet als staflid van de afdeling Pathologie aan het Radboudumc. In 2010 verhuisde hij naar Montréal, QC, Canada waar hij heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het Molecular Pathology Center, Jewish General Hospital / McGill University. Sinds 2018 is hij staflid KMBP aan het UMCG, en affiliated associate professor dept. of Pathology McGill University.


2018 – Dr. Manon Huibers – Klinisch Moleculair Bioloog op de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht.