Landelijk Leverpanel

Vanuit het Amsterdam UMC (locatie AMC) wordt ongeveer 10 keer per jaar een leverpanel georganiseerd. De inzet is om met elkaar interessante gevallen te zien en te delen, en moeilijke casuïstiek samen met een expertisecentrum te zien. Daarnaast streven we naar uniformiteit in verslaglegging conform de (internationale) richtlijnen. Tot slot willen we de diagnostiek plaatsen in het licht van (recente) wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor actuele informatie, verwijzen wij u graag naar DLPP.

Logistiek: moeilijke casuïstiek kunnen de deelnemers inbrengen vanuit het eigen instituut/de eigen praktijk voor discussie in het panel. Verder worden ingezonden consulten besproken, die zijn ingestuurd in de maand voorafgaande aan de bijeenkomst. Relevante literatuur wordt verstrekt naar aanleiding van de besproken casuïstiek.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag van 18u00–20u00 in het AMC, ruimte M2-126. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor pathologen, arts-assistenten in opleiding tot patholoog en voor MDL-artsen (in opleiding) die belangstelling hebben voor de pathologie en interpretatie van het leverbiopt.

De NVVP kent 2 accreditatiepunten per bijeenkomst toe.

Organisatie en moderator: dr. J. Verheij, AMC, Amsterdam.

Overige activiteiten: