De NWLP heeft 4 maal per jaar een bijeenkomst, meestal in Zwolle of Utrecht, maar i.v.m. externe beperkende factoren (denk b.v. Covid-19) kan dat ook digitaal plaats vinden. Hierin worden studies en door leden ingebrachte casuïstiek besproken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen, evenals verzoeken tot bijdragen aan richtlijnen etc.. Accreditatie wordt per keer toegekend bij volledige deelname. Het lidmaatschap eindigt automatisch na 1 jaar zonder deelname.

Bijeenkomsten

  • De eerstvolgende bijeenkomst is 12 november 2020 (virtueel)