LANDELIJKE WERKGROEP NEURO-ONCOLOGIE (LWNO)

Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle betrokkenen (met name neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, internist-oncologen) bij de behandeling van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. In de LWNO zitten vertegenwoordigers uit alle IKNL-regio’s.

Activiteiten

LWNO houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten/uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek. Eenmaal in het jaar organiseert de werkgroep een wetenschappelijke dag waarop onderzoeksresultaten worden uitgewisseld

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat t 088 234 69 88 / [email protected]

Bijeenkomsten 2018

Donderdag 2 februari 2018

Leden

Voorzitter
mw. dr. J.J.M. Gijtenbeek, neuroloog Radboudmc, Nijmegen

Vicevoorzitter
dhr. dr. W. Taal, neuroloog Erasmus MC, Rotterdam

Bestuurslid
dhr. prof. dr. P. Robe, neurochirurg UMCU Utrecht
mw. drs. A.T. Swaak-Kragten, radiotherapeut Erasmus MC, Rotterdam
dhr. dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog UMCU Utrecht

Penningmeester
dhr. dr. M. ter Laan, neurochirurg Radboudumc

Contactpersoon
mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse (IKNL)

Ambt. Secretaris
mw. M.A. de Peuter, MSc, adviseur (IKNL)