Overlijdensbericht prof. dr. Jan G. van den Tweel

Met ontsteltenis en groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van professor Jan G. van den Tweel op 14 februari 2020. Hij is helaas slechts 77 jaar oud geworden. Hij was afdelingshoofd van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht van 1991-2003. In deze rol zorgde hij voor de opbouw van de infrastructuur en diagnostische en onderzoeksstaf van de afdeling. Na zijn terugtreden als afdelingshoofd bleef hij verbonden aan de afdeling voor het doen van diagnostiek met als specialisaties hematopathologie en obductiepathologie, en als opleider voor de AIOS pathologie. Hij heeft zich tijdens zijn actieve carriere enorm ingezet voor onderwijs en opleiding. Hij speelde een prominente rol in de totstandkoming van het nieuwe Geneeskunde curriculum van het UMCU in 1999, was jarenlang voorzitter van de examencommissie, en vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de centrale opleidingscommissie.

Ook op Europees niveau was hij erg actief, als o.a. voorzitter van de examen commissie van de European Board of Pathology die het Europese pathologie examen invoerde, President van de European Bone Marrow Working Group, en als oprichter en President van de European Association of Pathology Chairs and Residency Programme Directors. Hij publiceerde meer dan 100 artikelen, en begeleidde 9 promovendi bij hun promotie. Vele andere UU promovendi zullen zich hem herinneren als de plaatsvervangend rector die zorgde voor een uitstekende gang van zaken en sfeer bij hun promotie. Vooral voor zijn inspanningen op het gebied van het onderwijs werd hij in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en ontving hij in 2018 de Pompe penning van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

Na zijn pensionering volgde hij een andere passie, namelijk die voor de geschiedenis van de Geneeskunde, hetgeen leidde tot publicatie van twee schitterend geïllustreerde boeken (“From Magic to Molecules”, en “Pioneers in Pathology”). In het najaar van 2019 zag zijn prachtige boek over de geschiedenis van de afdeling pathologie van het UMC Utrecht het licht. Zijn laatste magnum opus als eindredacteur van het boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie heeft hij helaas niet kunnen afmaken. Tot op de allerlaatste dag was hij druk bezig met het opknappen van het Pathologie Museum van het UMC Utrecht. We verliezen in hem een gewaardeerde collega en een zeer beminnelijk mens, en zullen hem zeer missen. Onze deelneming gaat uit naar zijn naaste familie en vrienden.

Namens het dagelijks bestuur van de afdeling Pathologie,
Prof. dr. Paul J van Diest, afdelingshoofd Pathologie Utrecht