De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de moleculaire testen in gebruik bij de pathologie laboratoria. De eerste bevindingen zijn dat minder dan 5% van de testen een CE-IVD markering heeft en dat Lab Developed Tests (LDT’s) in meerderheid worden gebruikt.

De werkgroep is bezig een actieplan op te stellen – nadere informatie volgt


ACTUEEL – uit Bulletin


IVDR Moleculaire Diagnostiek


Leden

  • Arja ter Elst, voorzitter