Deze pagina heeft als doel praktische informatie die het lokale beleid op uw afdeling kan ondersteunen te bundelen. In het algemeen geldt dat er sprake is van crisisbeleid op lokaal niveau gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van de overheid en bevoegde instanties. De NVVP kan daarom geen algemene richtlijnen uit doen gaan, maar kan wel zoveel mogelijk informatie verzamelen en beschikbaar stellen voor lokale besluitvorming. In onderstaande rubrieken vindt u de beschikbare informatie gegroepeerd. Heeft u vragen of antwoorden? Mail [email protected]

In de rubriek Questions & Answers geven wij de binnengekomen vragen en de stand van zaken m.b.t. de beschikbare antwoorden weer.


Q&A NVVP | COVID-19


NVVP-PALGA COVID rapport

In de media en de FMS nieuwsbrieven is veel aandacht voor de achtergebleven reguliere non-COVID zorg als gevolg van de COVID-19 maatregelen om deze pandemie het hoofd te bieden. Met de unieke PALGA databank beschikt de pathologie over harde “real time” data waarmee achtergebleven zorg en het risico op schadelijke effecten voor de volksgezondheid geobjectiveerd kan worden. PALGA en de NVVP hebben de handen ineen geslagen om in een exploratief onderzoek na te gaan wat de bijdrage van de pathologie registratie kan zijn aan dit landelijk vraagstuk. Met enige trots presenteren we onze bevindingen  in bijgaand rapport.

> Lees meer


NVVP | Zoom conference COVID-19 | Bestuur – Vakgroepvoorzitters | 16-03-20