Projectleider
Margreet Ausems

Verwachtte einddatum
31-01-2022

Kennismodule Erfelijke Tumordiagnostiek

De VKGN (Vereniging Klinische Genetica  Nederland) heeft i.s.m. de NVVP in 2019 het SKMS project “Ontwikkeling van procedure en scholingsmodule m.b.t. DNA onderzoek in tumorweefsel” opgesteld. Het project is in april 2020 goedgekeurd en eind 2020, enigszins vertraagd a.g.v. de COVID-19 crisis ,  van start gegaan. Projectleider is Margreet Ausems, klinisch geneticus, namens de NVVP nemen deel in de werkgroep Wendy de Leng, KMBP, en Kim Monkhorst, patholoog.