De ISO 15189 norm specifieert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Deze norm kan zowel door medische als klinische laboratoria worden gebruikt om:

  • kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen
  • eigen competentie te beoordelen

Daarnaast kan deze norm ook door derden (klanten, regelgevende instellingen, accreditatie-instellingen, e.d.) worden gebruikt om de competentie van laboratoria te bevestigen of erkennen.

Patholoog begeleidingscommissie ISO15189 transitie: Philip Kluin