Eens in de vijf jaar dient een praktijken pathologie te worden gevisiteerd. Zie hiervoor het visitatiereglement. U wordt hiervoor benaderd door de secretaris van de Landelijke Visitatie Commissie (LVC). Wanneer een datum is vastgesteld, ontvangt u een officïële uitnodiging voor de visitatie. Samen met de leden van het visitatieteam wordt een dagprogramma opgesteld.
Om de visitatie zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt de LVC gebruik van verschillende documenten. Deze documenten vindt u hieronder.

Reglement, normen en andere documenten samenhangend met visitatie

Visitatie Tarieven (april 2016)
Visitatie reglement (april 2015)
Aanvulling mbt openbaarmaking visitatierapporten (juli 2012)
CONCEPT leidraad waarderingssystematiek LVC (juli 2012)
Aanbiedingsbrief conceptleidraad (juli 2012)
Adas indicatorenlijst (sept 2012)
Normendocument voor visitatie (Orde) (maart 2013)
Waarderingssystematiek pathologie visitaties (april 2013)
Voorbeeld Uitnodigingsbrief visitatie (juni 2014)
Declaratieformulier visitatie (oktober 2016)
Zelfevaluatie kwaliteit van zorg en vakgroep functioneren (januari 2017)