Kwaliteitsvisitatie

Eens in de vijf jaar dient een praktijken pathologie te worden gevisiteerd. Zie hiervoor het visitatiereglement. U wordt hiervoor benaderd door de secretaris van de Landelijke Visitatie Commissie (LVC). Wanneer een datum is vastgesteld, ontvangt u een officïële uitnodiging voor de visitatie. Samen met de leden van het visitatieteam wordt een dagprogramma opgesteld.

Om de visitatie zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt de LVC gebruik van verschillende documenten. Deze documenten vindt u hieronder.